Het mobiliteitsbudget

Voor een slim wagenpark

Mobiliteitsbudget

Op het gebied van zakelijk rijden worden flexibiliteit en duurzaamheid steeds belangrijker. Steeds meer werkgevers en werknemers willen bewuster omgaan met het wagenparkbeheer. Een oplossing is het mobiliteitsbudget. Dit stimuleert werknemers bewust na te denken over hun vervoerskeuze en kan fiscaal voordeel opleveren. Flexibel is zo’n mobiliteitsbudget ook, je betaalt namelijk bij ieder vervoermiddel naar gebruik.

Wat is het mobiliteitsbudget?

Steeds meer bedrijven werken met een mobiliteitsbudget. Hoe werkt zo’n mobiliteitsbudget eigenlijk? Kort gezegd betekent het:

 • Een vast maandbedrag dat de werknemer kan gebruiken om mobiliteit in te kopen
 • Een budget bruikbaar voor alle mobiliteitsvormen, dus niet alleen voor de auto
 • Vrije transportkeuze in te vullen naar de omstandigheden en wensen van de werknemer (zoals woon/werkafstand)
 • Veel flexibiliteit doordat je betaalt naar gebruik

De mobiliteitskaart.

Mobiliteit kan ook worden aangeboden in de vorm van een mobiliteitskaart welke toegang geeft tot alle vormen van vervoer. De grootste voordelen hiervan zijn:

 

Fiscaal voordeel.

Momenteel heeft de politiek nog geen specifieke fiscale afspraken voor nieuwe vormen van mobiliteitsoplossingen. Maar wat betekent het mobiliteitsbudget op fiscaal gebied voor je? In principe is het zo dat werknemers die een budget krijgen om hun mobiliteit te bekostigen hier loonbelasting over betalen.  Het is mogelijk om zoveel mogelijk van dit bedrag netto te gebruiken. Dit doe je door slim om te gaan met het registreren van de gemaakte reizen. Zo is het mogelijk om reizen met het openbaar vervoer tegen werkelijke kosten af te boeken van het bruto mobiliteitsbudget. Daarnaast zijn zowel zakelijke als woon-werk kilometers belastingvrij te vergoeden tegen 19 cent. 

Verder is het mobiliteitsbudget ook zeer goed te combineren met een leaseauto. Het leasebedrag wordt dan omgezet in een mobiliteitsbudget waaruit alle mobiliteitskosten van de medewerkers betaald kunnen worden. Of dat nu voor de auto, trein, bus of een Greenwheels auto is, alles kan hierbinnen worden verrekend. Aan het einde van het jaar kan dan het saldo opgemaakt worden om te kijken of de medewerker geld heeft overgehouden of moet bijbetalen.

Wil je weten wat het mobiliteitsbudget jou kan opleveren?
Wij maken de rekensom voor je.

 

De voordelen en nadelen van een mobiliteitsbudget.

Binnen zakelijk rijden zijn er meerdere vormen van mobiliteit mogelijk. Naast het mobiliteitsbudget kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor een leaseauto van de zaak. Voor het overzicht zet Volkswagen de voordelen en nadelen van de verschillende opties naast elkaar. Onder vast mobiliteitsbudget hoort ook nog ‘veel flexibiliteit doordat je betaalt naar gebruik’ als pluspunt te staan.

Leaseauto

 • Zekerheid van mobiliteit
 • Alle kosten vooraf bekend
 • Geen aanvullende administratie
 • Beperkte flexibiliteit in contract
 • Fiscale bijtelling voor medewerker bij meer dan 500 privékilometers per jaar

Vast mobiliteitsbudget

 • Mobiliteitsvorm op maat te kiezen
 • 'Groene' kilometers (trein, fiets) mogelijk
 • Veelal lagere maandlasten voor werkgever
 • Extra administratie voor werkgever en werknemer
 • Maandbedrag belast als loon

Mobiliteitskaart

 • Deur-tot-deur mobiliteit met één pas
 • Maandelijkse afrekening via factuur
 • Geen fiscale bijtelling voor medewerker
 • Afhankelijk van externe partijen (OV, deelauto)

Meer weten over zakelijk rijden?