Een nieuwe standaard voor verbruikswaarden

Hero

Dichter bij het reële verbruik: WLTP herziet de verbruikscijfers

Sinds september 2017 gelden voor nieuw op de markt gebrachte personenauto's nieuwe verbruikscijfers, die met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure en is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor het vaststellen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies. Wat dat voor jou en je Volkswagen betekent lees je hier.

Meer duidelijkheid dankzij WLTP

De WLTP hervormt de meet- en testmethoden van de autofabrikanten. Een overzicht van de nieuwe testmethode.

NEDC en WLTP
Iedereen die een auto wil kopen, kijkt naar het verbruik en de emissiewaarden. Lees hier hoe deze voortaan met een nieuwe testmethode worden bepaald.

Hoeveel verbruikt een auto? Deze vraag kan Volkswagen met de gestandaardiseerde WLTP-rijcyclus nu beter beantwoorden. De test voor het meten van het brandstofverbruik vindt namelijk plaats onder omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk. Per 1 september 2017 is de NEDC-standaard vervangen door de WLTP.

WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test Procedure. Dat betekent zoveel als "wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens" en beschrijft een nieuwe testmethode voor het bepalen van het brandstofverbruik en de emissiewaarden van een auto. De methode is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten overal ter wereld. Hierdoor kan voortaan ook onder laboratoriumomstandigheden een autorit worden gesimuleerd die de werkelijkheid dichter benadert. De WLTP houdt niet alleen rekening met verschillende situaties en snelheden, maar ook met de optionele uitrustingen en de gewichtsklasse van een auto.

Geode redenen voor de WLTP.

De WLTP is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten over de gehele wereld. Op basis van deze gegevens zal de WLTP in de toekomst realistischere verbruikscijfers leveren. Lees hier wat er gaat veranderen met de invoering van de nieuwe testmethode.

Het verbruik van een auto kan afwijken van het door de fabrikant opgegeven verbruik. Dat is waarom er altijd kritiek is geweest op de verbruikscijfers die met de NEDC-test zijn vastgesteld. Dit komt doordat het werkelijke verbruik sterk afhangt van het rijgedrag en van de uitrusting van de auto. Wordt de auto veel gebruikt in de stad, op buitenwegen of op de snelweg – dat is allemaal bepalend voor het brandstofverbruik. De theoretische testparameters van de NEDC-rijcyclus houden onvoldoende rekening met deze verschillen. Daarom wordt de rijcyclus nu onder dynamischere omstandigheden uitgevoerd, die gebaseerd zijn op wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens. Tot de nieuwe testparameters behoren een sterkere acceleratie, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid. In plaats van een rit in stadsverkeer en een rit buiten de bebouwde kom te simuleren, wordt de auto nu in vier fasen met verschillende snelheden getest. 

Sinds september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte automodellen verbruiks- en uitlaatgasemissiewaarden opgeven die vastgesteld zijn volgens de WLTP. Dit geldt voor Europa en vele landen daarbuiten.
 
Wat is de WLTP?

De NEDC-meetmethode is in september 2017 vervangen door WLTP. Nieuwe testparameters zorgen voor realistischere waarden. Lees hier wat de verschillen zijn tussen de twee testmethoden.

Bij de nieuwe testmethode worden een gewijzigde rijcyclus en strengere testparameters gehanteerd, waaronder een langere meetduur en een hogere topsnelheid. Wat is nieuw? Een overzicht: 

Na een koude start wordt er op de rollenbank in vier snelheidsbereiken gemeten: tot 60, tot 80, tot 100 en boven 130 km/h. Elke fase omvat een opeenvolging van sterk accelereren en remmen. De topsnelheid is 10 km/h hoger dan bij de NEDC-test. Bovendien is de gemiddelde snelheid met ca. 47 km/h eveneens beduidend hoger (voorheen ca. 33 km/h). In de testruimte heerst een temperatuur van 23 °C. Bij de NEDC was dit 20 - 30 °C. De totale WLTP-rijcyclus duurt ongeveer 30 minuten, de NEDC-rijcyclus slechts 20 minuten. Ook de rijafstand is met 23 in plaats van 11 kilometer meer dan verdubbeld. Anders dan bij de NEDC-test wordt bij de WLTP-test rekening gehouden de invloed van optionele uitrustingen op het gewicht, de aerodynamica en het energieverbruik (ruststroom). Optionele uitrustingen die stroom verbruiken, zoals de airconditioning of de stoelverwarming, blijven, net als bij de NEDC-meting, tijdens de test uitgeschakeld.

NEDC, WLTP en RDE: een vergelijking

Langere afstanden, kortere stilstandtijden: met de WLTP worden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto op een heel andere manier gemeten. Zo verschillen bijvoorbeeld de rijcycli.
VW
De gestandaardiseerde NEDC-test (die dateert uit 1970) geldt voor alle personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze test werd in 1992 ingevoerd door de Europese Unie om het brandstofverbruik en voertuigspecifieke emissies vast te stellen en om vergelijkingswaarden te leveren. Hier heb je een overzicht van de omstandigheden waaronder de metingen van de NEDC-test worden uitgevoerd.

Testparameters

 • De temperatuur in de testruimte bedraagt 20 - 30 °C.
 • De testafstand bedraagt 11 km.
 • De cyclus duurt 20 minuten.
 • De cyclus bestaat uit twee fasen:
 • een gesimuleerde stadsrit van 13 minuten en een gesimuleerde rit buiten de bebouwde kom van 7 minuten.
 • De gemiddelde snelheid bedraagt ca. 33 km/h.
 • De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 25% van de totale testtijd.
 • De topsnelheid bedraagt 120 km/h.
 • De schakelpunten bij modellen met schakelbak zijn exact voorgeschreven.
 • Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrustingen en met de airconditioning.
VW
De Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure ofwel WLTP is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Met zijn veel dynamischere testparameters gaat de WLTP voor veel realistischere verbruikscijfers zorgen. Lees hiernaast er meer over.

Testparameters

 • De temperatuur in de testruimte bedraagt 23 °C.
 • De testafstand bedraagt 23 km.
 • De cyclus duurt 30 minuten.
 • De cyclus bestaat uit vier fasen (laag, matig, snel en zeer snel).
 • De gemiddelde snelheid bedraagt 47 km/h.
 • De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 13 % van de totale testtijd.
 • De topsnelheid ligt boven 130 km/h.
 • De schakelpunten worden voor elke auto vooraf apart berekend.
 • Er wordt rekening gehouden met de optionele uitrustingen van de auto.
 • Getest worden alle mogelijke motor-versnellingsbakcombinaties.
WLTP RDE
De uitlaatgasemissies (stikstofoxiden en -deeltjes) die opgenomen worden tijdens een werkelijke rit in het verkeer worden werkelijke uitlaatgasemissies genoemd. Naast de WLTP wordt de RDE-meetmethode vanaf september 2017 ook toegepast in Europa. RDE staat voor Real Driving Emission. Anders dan de NEDC en WLTP, die uitgevoerd worden in een testopstelling, worden de emissie metingen van RDE wél in werkelijke verkeersomstandigheden uitgevoerd.

Tijdens de RDE test wordt de wagen op verschillende soorten routes gereden, bestaande uit eenderde stadsweg, eenderde landweg en eenderde snelweg, met een willekeurige afwisseling van versnellingen en vertragingen. Er zal altijd rekening gehouden worden met de Duitse verkeersregels (StVO). Voor de test wordt een gemiddelde snelheid tussen 15 en 40 km/u in de stad en tussen 60 en 90 km/u op landwegen gehanteerd. De wagen mag tot 145 km/u rijden op de snelweg en voor een korte tijd tot 160 km/u.

De wagen is uitgerust met een Portable Emissions Measurement System (PEMS). Dit apparaat meet de giftige uitlaatgasemissies (stikstofoxide en koolmonoxide). De rit kan 90 tot 120 minuten duren. De buitentemperatuur moet tussen -7 en +35°C zijn en de airco mag aangezet worden.

Doelen van de nieuwe testmethode

Met de WLTP-rijcyclus worden de testparameters voor het bepalen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies opnieuw gedefinieerd. Een overzicht van de voordelen.

Transparantie

Transparantie

Voortaan kan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat.

Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De NEDC-test is te vergelijken met een kunstmatige laboratoriumtest en dient primair om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken, niet om reële cijfers te geven van het verbruik en de emissiewaarden in de dagelijkse praktijk. Voorheen werden de verbruikswaarden dus gemeten onder abstracte laboratoriumomstandigheden. Dankzij de verbeterde testparameters is nu met de nieuwe testmethode een betere voorspelling mogelijk van het verbruik van een auto.

Standaarden

De nieuwe WLTP-standaard levert resultaten die bijna overal ter wereld met elkaar kunnen worden vergeleken.

Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten, zoals benzine, diesel, CNG en elektriciteit. Bij een correcte uitvoering van de WLTP-cyclus moeten auto's van hetzelfde type overal ter wereld en op elk moment dezelfde testresultaten hebben. Juist om de testresultaten van auto's met elkaar te kunnen vergelijken, dient de test in een laboratorium te worden uitgevoerd.
Brandstofverbruik en emissies worden bepaald op een rollenbank, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dynamisch rijprofiel.
Standaard
Klimaatbescherming

Klimaatbescherming

Realistischere verbruikscijfers helpen om internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten.

CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van auto's. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de internationaal voorgeschreven CO2-grenswaarden blijven. 

In 2010 werd alleen al in de Europese Unie 4,72 miljard ton CO2 uitgestoten, waarvan 19% door het wegverkeer*. Daarom wil de Europese Unie de emissie van CO2 in 2020 met 20% hebben verlaagd**. Dit doel moet met mede behulp van de WLTP worden gerealiseerd. Want net als het brandstofverbruik, hangt de CO2-emissie van een auto af van het model. De WLTP zorgt voor meer transparantie wanneer het energieverbruik en de CO2-emissie van verschillende auto's met elkaar worden vergeleken. En ze vallen altijd hoger uit dan bij de NEDC-test. Het gevolg zal zijn dat sommige modellen en motoren milieuvriendelijker zullen worden gemaakt.

*) De cijfers zijn gebaseerd op het artikel "Mobiliteit van de toekomst – veilig en getest", 16-03-2015, TÜV e.V.

**) De cijfers hebben betrekking op het in 2013 verschenen artikel "CO2-regulering voor personenauto's" van het Instituut van de Duitse Economie in Keulen.
Meer weten over WLTP?

De Rai Vereniging, de vertegenwoordiger van de fabrikanten en importeurs in Nederland, heeft ook een uitgebreide website met meer informatie over WLTP.

Simpel brandstof besparen

Op tijd schakelen, later tanken

Bij 30 km/h naar de derde versnelling – eerder schakelen bespaart brandstof. Lage toeren zijn niet goed voor de motor? Onzin! TDI- en TSI-motoren vinden het heerlijk om bij 30 km/h in de derde versnelling te rijden. Schakel na het wegrijden snel naar de tweede versnelling. En kies altijd de hoogst mogelijke versnelling. 50 km/h in de vijfde versnelling is vaak geen probleem: zolang de auto soepel rijdt en een normaal geluid maakt, is het toerental niet te laag.
op tijd schakelen, later tanken.

Gewoon laten rollen

Weet jij hoe je een "actueel verbruik" van exact 0,0 l/100 km kunt bereiken? Laat de wagen met ingeschakelde versnelling rollen. De deceleratieschakeling onderbreekt de brandstoftoevoer naar de motor. Er wordt dan geen druppel brandstof verbruikt. Deze slimme methode kun je perfect gebruiken om extra op de motor af te remmen. Ook bij het ontkoppelen verbruik je aanzienlijk minder brandstof. Dat is met name effectief wanneer je – dankzij de anticiperende rijstijl – de auto lange afstanden kunt laten uitrollen.
Gewoon laten rollen.

Hoger comfort, lager verbruik

Bespaar tot 2 liter door de juiste keuzes. Accessoires maken het autorijden comfortabeler, maar ook duurder als ze buitensporig veel worden gebruikt. Een airconditioning bijvoorbeeld verbruikt veel brandstof. Zo verbruikt de airco in de zomer bij lage snelheden 2 liter brandstof per 100 km! De temperatuur kan ook worden verlaagd door de auto vlak voor de rit te ventileren en met geopende ruiten weg te rijden.
Hoger comfort, lager verbruik.

Check je bandenspanning

Met een beetje lucht bespaar je tot 15% brandstof. Brandstof besparen begint al vóór de rit. Met het controleren van de bandenspanning! De rolweerstand is verantwoordelijk voor 15% van het totale verbruik. Als je jouw banden oppompt tot de voorgeschreven bandenspanning voor volle belading, neemt de rolweerstand af en daardoor ook het verbruik. Let ook bij de aanschaf van banden erop dat deze een zo laag mogelijke rolweerstand hebben. Dat kan nog eens tot 3% brandstof besparen.
Lager verbruik door een juiste bandenspanning.
op tijd schakelen, later tanken.
Gewoon laten rollen.
Hoger comfort, lager verbruik.
Lager verbruik door een juiste bandenspanning.