Het mobiliteitsbudget

Voor een slim wagenpark

Mobiliteitsbudget

Op het gebied van zakelijk rijden worden flexibiliteit en duurzaamheid steeds belangrijker. Steeds meer werkgevers en werknemers willen bewuster omgaan met het wagenparkbeheer. Een oplossing is het mobiliteitsbudget dat wordt aangemoedigd vanuit de overheid. Het mobiliteitsbudget stimuleert werknemers bewust na te denken over hun vervoerskeuze en zuiniger te rijden en kan je fiscaal voordeel opleveren. 

Wat is het mobiliteitsbudget?

Steeds meer bedrijven werken met een mobiliteitsbudget. 

Kort gezegd betekent het:

  • Een vast maandbedrag dat de werknemer kan gebruiken om mobiliteit in te kopen
  • Een budget bruikbaar voor alle mobiliteitsvormen, dus niet alleen voor de auto
  • Openbaar vervoer valt binnen het mobiliteitsbudget (en wordt gestimuleerd)
  • Vrije transportkeuze in te vullen naar de omstandigheden en wensen van de werknemer (zoals woon/werkafstand)

 

De mobiliteitskaart.

Mobiliteit kan ook worden aangeboden in de vorm van een mobiliteitskaart welke toegang geeft tot alle vormen van vervoer. 

De grootste voordelen hiervan zijn:

  • 1 pas voor gebruik van openbaar vervoer, de OV-fiets en deelauto’s
  • Geautomatiseerde administratie
  • Alle gemaakte vervoerskosten worden met de mobiliteitskaart betaald
  • Overzichtelijk op 1 factuur naar de werkgever

 

Fiscaal voordeel.

Momenteel heeft de politiek nog geen specifieke fiscale afspraken voor nieuwe vormen van mobiliteitsoplossingen. Maar wat betekent het mobiliteitsbudget op fiscaal gebied voor je? In principe is het zo dat werknemers die een budget krijgen om hun mobiliteit te bekostigen hier loonbelasting over betalen.  Door slim om te gaan met het registreren van de gemaakte reizen is het echter wel mogelijk zoveel mogelijk van dit bedrag netto te kunnen gebruiken. Zo is het mogelijk om reizen met het openbaar vervoer tegen werkelijke kosten af te boeken van het bruto mobiliteitsbudget. Daarnaast zijn zowel zakelijke als woon-werk kilometers belastingvrij te vergoeden tegen 19 cent. 

Verder is het mobiliteitsbudget ook zeer goed te combineren met een leaseauto. Het leasebedrag wordt dan omgezet in een mobiliteitsbudget waaruit alle mobiliteitskosten van de medewerkers betaald kunnen worden. Of dat nu voor de auto, trein, bus of een Greenwheels auto is, alles kan hierbinnen worden verrekend. Aan het einde van het jaar kan dan het saldo opgemaakt worden om te kijken of de medewerker geld heeft overgehouden of moet bijbetalen.

 
Wil je weten wat het mobiliteitsbudget jou kan opleveren?
Wij maken de rekensom voor je.

 

De voordelen van een mobiliteitsbudget.

Binnen zakelijk rijden zijn er meerdere vormen van mobiliteit mogelijk. Naast het mobiliteitsbudget kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor een leaseauto van de zaak. Voor het overzicht zet Volkswagen de plussen en minnen van de verschillende opties naast elkaar. 

Meer informatie over zakelijke mogelijkheden?

Neem contact met ons op
Meer informatie over zakelijke mogelijkheden