Het mobiliteitsbudget

Voor een slim wagenpark

Mobiliteitsbudget

Op het gebied van zakelijk rijden worden flexibiliteit en duurzaamheid steeds belangrijker. Steeds meer werkgevers en werknemers willen bewuster omgaan met het wagenparkbeheer. Een oplossing is het mobiliteitsbudget dat wordt aangemoedigd vanuit de overheid. Het mobiliteitsbudget stimuleert werknemers bewust na te denken over hun vervoerskeuze en zuiniger te rijden en kan je fiscaal voordeel opleveren. 

  • Een vast maandbedrag dat de werknemer kan gebruiken om mobiliteit in te kopen
  • Een budget bruikbaar voor alle mobiliteitsvormen, dus niet alleen voor de auto
  • Openbaar vervoer valt binnen het mobiliteitsbudget (en wordt gestimuleerd)
  • Vrije transportkeuze in te vullen naar de omstandigheden en wensen van de werknemer (zoals woon/werkafstand)
  • 1 pas voor gebruik van openbaar vervoer, de OV-fiets en deelauto’s
  • Geautomatiseerde administratie
  • Alle gemaakte vervoerskosten worden met de mobiliteitskaart betaald
  • Overzichtelijk op 1 factuur naar de werkgever
Wil je weten wat het mobiliteitsbudget jou kan opleveren?
Wij maken de rekensom voor je.

Meer informatie over zakelijke mogelijkheden?

Neem contact met ons op
Meer informatie over zakelijke mogelijkheden