Fiscale voordelen

Maakt elektrisch rijden betaalbaar

Fiscale voordelen

Fiscale voordelen met een elektrische auto

Voor elektrische auto’s is ook in 2019 een flink aantal fiscale stimuleringsmaatregelen van kracht. Hieronder een overzicht van de regelingen voor 2019, en ook alvast een vooruitblik voor de komende jaren.

Bijtelling

Allereerst de bijtelling. Bij een volledig elektrische auto wordt op het standaardbijtellingstarief van 22% van de cataloguswaarde over de eerste € 50.000 aan catalogusprijs een korting verleend van 18 procentpunten. Het bijtellingspercentage is dan 4%. Is de catalogusprijs meer dan € 50.000, dan geldt daarboven het gewone bijtellingstarief van 22%.

Milieu-investeringsaftrek

Voor de investering in een elektrische auto geldt daarnaast de milieu-investeringsaftrek (MIA). De gewone investeringsaftrek, die voluit kleinschaligheidsinvesteringsaftrek heet, geldt bij auto’s alleen nog voor taxi’s en bestelauto’s. Deze “MIA” is een extra fiscale aftrekpost die je van de winst van je onderneming mag aftrekken en is van toepassing als een investering voorkomt op de Milieulijst die jaarlijks door RVO wordt gepubliceerd. Volledig elektrisch aangedreven personenauto’s staan onder code 3110 op de Milieulijst 2019. Deze investering komt daarmee tot een investeringsbedrag van € 40.000 in aanmerking voor 27% MIA.

Voor de MIA geldt een aantal specifieke eisen. Zo moet de auto nieuw en ongebruikt zijn (op een uitzondering voor bepaalde demo’s na), en moet de investering tijdig – dat wil zeggen binnen 3 maanden na het tekenen van de (reserverings)order - worden aangemeld bij RVO. Die aanmelding is nodig omdat RVO daarmee het budget kan bewaken. De regeling kan bij budgetuitputting worden stopgezet, wat dan wordt gepubliceerd op www.rvo.nl. Tijdige aanmelding zorgt ervoor dat je van RVO een code ontvangt die je in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt verzilveren in de vorm van een fiscale aftrekpost.

Oplaadpunten staan ook op de Milieulijst, mits ze op eigen terrein staan en voor de eigen voertuigen bestemd zijn.

De MIA kun je zelf claimen als je investeert via koop of financial lease. Bij operational lease vraagt de leasemaatschappij de MIA aan en verwerkt zij de MIA in de maandelijkse leasetermijnen.

Voor de afschrijving op een elektrische auto gelden de gebruikelijke afschrijvingsregels. Bij financial lease mag daarnaast de rente afgetrokken worden. Bij operational lease geldt dat voor de maandtermijn van de lease.

ID CROZZ electric Volkswagen

BPM-vrijstelling

Verder is qua investering van belang dat voor elektrische auto’s in 2019 een vrijstelling van BPM geldt. De elektrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden ingezet.

Nihiltarief motorrijtuigenbelasting

Voor de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, geldt in 2019 een nihiltarief voor de volledig elektrische auto.

Regelingen na 2019

De huidige regelingen hebben in principe een looptijd tot en met 2020. Op basis de huidige wettekst geldt daarom ook voor auto’s met een “Datum Eerste Toelating” in 2020 een BPM-vrijstelling en geldt zowel voor nieuwe als al rijdende elektrische auto’s in 2020 een nihiltarief van de motorrijtuigenbelasting. Of de milieu-investeringsaftrek in 2020 ook nog voor het percentage van 27% zal gelden, is nog niet bekend. De Milieulijst 2020 wordt in de laatste week van 2019 gepubliceerd op www.rvo.nl. Door het Klimaatakkoord lijkt de bijtelling wel al per 2020 (voor nieuwe situaties) aangepast te worden naar 8%.

Voor de fiscale regels ná 2020 moeten we de definitieve uitwerking van het Klimaatakkoord afwachten. Het ziet ernaar uit dat de bijtelling voor nieuwe auto’s dan wat zal oplopen. De BPM-vrijstelling en het MRB-nihiltarief houden we op basis van het concept-Klimaatakkoord nog een aantal jaren. Belangrijk voor degenen die met hun nieuwe elektrische auto gaan rijden, is echter dat de bijtellingsregels een mooie overgangsregeling kennen: Na de kentekendatum blijft het vastgestelde bijtellingspercentage gelden voor een duur van 60 maanden, ook als tussendoor voor nieuwe auto’s het percentage aangepast zou worden.

Lokale subsidies

Naast al deze fiscale faciliteiten dragen ook lagere overheden soms bij in de investering in je auto of het laadpunt. Informeer bij je gemeente of provincie naar de regelingen of kijk op Nederland Elektrisch. (stand van fiscale wet- en regelgeving 25 juli 2019)

Meer informatie over zakelijke mogelijkheden?

Neem contact met ons op
Meer informatie over zakelijke mogelijkheden