De mijn Volkswagen App.

Veelgestelde vragen.

Deze pagina met meest gestelde vragen geeft aan hoe wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en jouw privacy respecteren. De antwoorden op onderstaande vragen zijn gebaseerd op het privacy statement en de gebruiksvoorwaarden.

Waarom heeft Volkswagen mijn e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig?
Waarom heeft Volkswagen mijn e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig?
Volkswagen kan proactief contact met je opnemen indien jouw Volkswagen een storing heeft of een onderhoudsbeurt nodig heeft. Je profiteert hiermee van premium service. Om je te kunnen bereiken heeft Volkswagen je gegevens nodig. Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar het Privacy Statement.
Wie zijn Volkswagen, Pon en MIND?
Wie zijn Volkswagen, Pon en MIND?
Volkswagen wordt in Nederland vertegenwoordigd door de importeur Pon’s Automobielhandel. In opdracht van Volkswagen wordt de Mijn Volkswagen app uitgegeven door MIND, welke net als Pon’s Automobielhandel ook onderdeel uitmaakt van de Pon bedrijvengroep. MIND is hierbij de partij die de Mijn Volkswagen app beheert en de modules in jouw voertuig kan plaatsen zodat de app kan worden aangesloten op jouw voertuig.
Waarom heeft Volkswagen Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?
Waarom heeft Volkswagen Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?
Indien je onverhoopt bent gestrand en je contact opneemt met de Volkswagen Mobiliteitsservice vragen zij jouw toestemming om de technische- en onderhoudsgegevens én actuele locatie van het voertuig te mogen inzien. Zij verkrijgen daarmee van jou eenmalig toestemming om deze gegevens in te zien. Hierdoor kan de Volkswagen Mobiliteitsservice je beter van dienst zijn. Overigens controleert de Volkswagen Mobiliteitsservice of jij ook daadwerkelijk bij het voertuig bevindt door middel van een controlevraag over de exacte kilometerstand.
Kan ik ook één rit verwijderen?
Kan ik ook één rit verwijderen?
De Mijn Volkswagen App biedt enkel de functie om alle ritten te verwijderen. Dit doen wij om de integriteit van de rittenadministratie te waarborgen indien je deze –op een later moment- wilt gebruiken voor jouw belastingaangifte.
 
Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?
Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?
Nee! Volkswagen deelt de gegevens niet met politie of Belastingdienst. Enkel bij een geldig gerechtelijk bevel worden de gegevens gedeeld met officiële instanties.
Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?
Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?
Voor jouw veiligheid heeft iedere Volkswagen slechts één account. Indien je bijvoorbeeld gezinsleden wilt laten meekijken in de app, dan dien je hiervoor jouw inloggegevens te delen. Wij raden je wel aan daarbij vertrouwelijk om te gaan met het wachtwoord. Voor meer informatie kun je ook onze gebruiksvoorwaarden raadplegen.
Wat doet Volkswagen met de Think Blue-score?
Wat doet Volkswagen met de Think Blue-score?
Om een Think Blue-ranglijst in de Mijn Volkswagen App te presenteren worden alle scores anoniem gebruikt.
Wat doet Google met mijn gegevens?
Wat doet Google met mijn gegevens?
Volkswagen maakt gebruik van Google Analytics. Met deze tool wordt anoniem inzicht verkregen in het gebruik van de functies van de Mijn Volkswagen App. Het helpt Volkswagen om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en bestaande functies te verbeteren.
Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?
Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?
Indien je toestemming geeft om deze te delen, worden deze gegevens anoniem en niet naar jou herleidbaar gebruikt om de diensten en producten van Volkswagen te verbeteren of om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan onderzoek voor maatschappelijke of wetenschappelijke doelen.
 
Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn Volkswagen Module uit?
Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn Volkswagen Module uit?
In de Mijn Volkswagen App kun je jouw Volkswagen ontkoppelen. Op dat moment registreert de Mijn Volkswagen Module geen gegevens meer. Voordat je jouw Volkswagen verkoopt, dien je de nieuwe bestuurder (eigenaar) te attenderen op de aanwezigheid van de Mijn Volkswagen Module en jezelf te ontkoppelen. De nieuwe bestuurder kan de Volkswagen koppelen in de Mijn Volkswagen App met de QR-code op de deurstijl en de actuele kilometerstand. Indien de nieuwe bestuurder zich op de auto aanmeldt zonder dat jij jezelf had ontkoppeld zal dit alsnog automatisch gebeuren en wordt je daarvan via een e-mail op de hoogte gesteld.
Ik wil de voertuig- en onderhoudsgegevens niet delen met mijn voorkeursdealer. Hoe stel ik dit in?
Ik wil de voertuig- en onderhoudsgegevens niet delen met mijn voorkeursdealer. Hoe stel ik dit in?
Dit is niet mogelijk. Wel kun je bij jouw voorkeursdealer aangeven géén prijs te stellen op de premium service die behoort bij de Mijn Volkswagen Module. Zij zullen dan geen contact met je opnemen in geval van storing of naderende onderhoudsbeurt.
Overigens, wanneer je jezelf niet aanmeldt op het voertuig met de Mijn Volkswagen App registreert de Mijn Volkswagen Module geen gegevens en heeft jouw voorkeursdealer dus geen toegang tot de gegevens. Je kunt dan geen gebruik maken van de functionaliteiten in de app.
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?
Wanneer je jezelf afmeldt worden jouw gegevens in jouw account bewaard. Zodra je jezelf weer op een voertuig aanmeldt zullen de ritgegevens van dit voertuig in jouw account zichtbaar worden. Ritgegevens worden maximaal 2 jaar na het begin van een kalenderjaar bewaard.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?
Welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld:

o Je naam, telefoonnummer en e-mailadres, de door jou geselecteerde voorkeursdealer en de gegevens met betrekking tot jouw toestemming/bezwaar (opt-in/opt-out) voor benadering via telefoon en/of e-mail;
o voertuig- en onderhoudsgegevens: kenteken, kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum;
o ritgegevens: start- en stoplocatie, start- en stoptijdstip, duur, lengte, gemiddelde snelheid en Think Blue-score;
o locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig; en
o rijstijlgegevens: jouw Think Blue-score en positie in de Think Blue-ranglijst.
Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen: 

 
o ritgegevens zijn voor de gebruiker van de App toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens zelf direct (en permanent) te verwijderen;
o voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met Volkswagen en jouw voorkeursdealer welke in de App door jou wordt geselecteerd;
o indien van de Volkswagen Mobiliteitsservice gebruik wordt gemaakt, worden de locatie-, voertuig- en onderhoudsgegevens gedeeld met de aanbieder van Volkswagen Mobiliteitsservice. Volkswagen Mobiliteitsservice zal je vóór het raadplegen van de genoemde persoonsgegevens telefonisch om toestemming vragen om de locatiegegevens van de in het voertuig geïnstalleerde Module te gebruiken, en deze enkel verwerken nadat jij daarvoor mondeling telefonisch toestemming heeft verleend;
o indien van de parkeerservice gebruik wordt gemaakt, welke dienst wordt aangeboden door een derde, worden locatiegegevens, ritgegevens (alleen start- en stoptijdstip van parkeren) en het kenteken gedeeld met de aanbieder van deze parkeerservice. Je dient hiervoor een eigen account te hebben bij de aanbieder van de parkeerservice. In de App wordt eenmalig om toestemming gevraagd voor het verstrekken van jouw gegevens aan deze aanbieder;
o indien van toepassing, worden gegevens aan jouw werkgever en/of mobiliteitsbudgetpartij en/of leasemaatschappij verstrekt zoals omschreven in het Privacy Statement onder 'Zakelijke gebruikers';
o jouw Think Blue-score wordt opgenomen in de Think Blue-ranglijst. De daarbij behorende persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van de App. De Think Blue-score wordt ook wel 'rijstijl' genoemd in de App;
o Volkswagen en/of de door u geselecteerde voorkeursdealer kan jouw persoonsgegevens en voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen ten aanzien van de dienstverlening inzake de Module en App, tenzij jij je toestemming daarvoor intrekt. Je kunt je instemming intrekken via de klantenservice en/of jouw voorkeursdealer;
o indien van toepassing, kunnen voor analytische/statistische verwerkingen Gegevens in geanonimiseerde vorm worden verstrekt aan PON en ondernemingen binnen de PON Groep ten behoeve van de volgende doeleinden: eigen marktonderzoek, historische analyse om trends en correlaties in gegevens te ontdekken, om een bijdrage te leveren aan onderzoek voor onder meer maatschappelijke en/of wetenschappelijke doelen. Deze gegevens kunnen bestaan uit voertuig- en onderhoudsgegevens, ritgegevens, rijstijlscores en locatiegegevens. Deze verstrekking wordt zorgvuldig voorbereidt en zal altijd plaatsvinden op basis van gegevens die niet herleidbaar (anoniem) zijn naar jou als gebruiker (natuurlijk persoon). Jouw toestemming hiervoor kan verstrekt en ingetrokken worden in de App en is te vinden onder 'Gegevensgebruik' bij het instellingen menu; en
o indien je een storing of een vraag hebt over de App of Module, kunnen gekwalificeerde medewerkers van MIND, jouw voorkeursdealer en/of door MIND ingeschakelde leveranciers toegang hebben tot jouw persoonsgegevens teneinde je hieromtrent assistentie te verlenen.

MIND zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

o voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;
o in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden; 
o in het kader van een transactie, bijvoorbeeld wanneer MIND besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. MIND kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie; en/of in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
Waar worden de gegevens opgeslagen?
De persoonsgegevens van de Mijn Volkswagen Module en Mijn Volkswagen App worden opgeslagen op een server van een leverancier van Volkswagen binnen de Europese Economische Ruimte.
Wat is het wettelijk kader?
Wat is het wettelijk kader?
Volkswagen handelt in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. Jij als bestuurder bepaalt of er gegevens worden geregistreerd. Volgens de Nederlandse wetgeving dient Volkswagen zich te houden aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp) en de cookiebepaling vanuit de Telecomwet.
Worden mijn gegevens verkocht aan derden?
Worden mijn gegevens verkocht aan derden?
Nee!
Ik wil de Mijn Volkswagen Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?
Ik wil de Mijn Volkswagen Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?
Indien je gebruik maakt van de Mijn Volkswagen App en je wilt de Mijn Volkswagen Module uitschakelen, dan kun je in het instellingenmenu jouw Volkswagen ontkoppelen. De Mijn Volkswagen Module zal vervolgens geen gegevens registreren. Je hebt daarmee de Mijn Volkswagen Module inactief gemaakt.
Indien je géén gebruik maakt van de Mijn Volkswagen App en jouw Volkswagen niet heeft gekoppeld, dan is de Mijn Volkswagen Module al uitgeschakeld.
Ik ben een zakelijke berijder: heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in mijn ritgegevens?
Ik ben een zakelijke berijder: heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in mijn ritgegevens?
Het is mogelijk dat jouw voertuig zakelijk door je werkgever wordt ingezet en dat jouw werkgever en/of leasemaatschappij en/of mobiliteitsbudgetpartij gegevens van jou en het voertuig waarvan je gebruiker bent, verwerkt. Zakelijk gebruik van het voertuig heeft geen invloed op het gebruik en de functionaliteit van de App. Of jouw werkgever, leasemaatschappij of mobiliteitsbudgetpartij gegevens van je verwerkt, is inzichtelijk bij instellingenschermen van de App. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden deze partijen zelfstandig aangemerkt als 'verantwoordelijke' en zijn deze partijen zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wbp. Eventuele bezwaren tegen of opmerkingen c.q. vragen over de verwerking door/verstrekking aan deze partij(en) van deze gegevens dienen rechtstreeks te worden gericht aan deze partij(en).
Waar kan ik het privacy statement nalezen?
Waar kan ik het privacy statement nalezen?
Dit kun je hier doen.
Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik deze stellen?
Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik deze stellen?
Je kunt voor overige vragen terecht bij de Volkswagen Klantenservice. Zij helpen je graag verder.