Bescherming persoonsgegevens

Volkswagen Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Pon Financial Services B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (de organisatie) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten van de organisatie en bezoekers van de website(s) (klanten) van essentieel belang is. Persoonsgegevens van klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Uitgangspunt hierbij is dat gegevens die verwerkt worden toereikend zijn, niet bovenmatig en ter zake dienend. De organisatie houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt.

De organisatie heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens

De organisatie heeft haar privacybeleid vastgelegd in het Reglement Gegevensverwerking Volkswagen Pon Financial Services B.V. (Reglement). Dit Reglement is een uitwerking van de Wbp. Alle medewerkers van de organisatie zijn gehouden aan het Reglement. Een exemplaar van het Reglement kun je downloaden via een link op deze pagina of opvragen bij de afdeling Corporate Communicatie van de organisatie.

Verwerking van persoonsgegevens

De organisatie legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer je diensten en/of producten van de organisatie afneemt of anderszins contact hebt met de organisatie. De organisatie gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens gaat de organisatie zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. De organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens conform het Reglement.

Klikgedrag op de website van Volkswagen Pon Financial Services

Op de website van de organisatie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de organisatie haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Achterlaten van cookies na bezoek aan de website van Volkswagen Pon Financial Services

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen, uitsluitend met jouw toestemming, cookies op jouw systeem geplaatst worden. Hiermee kan de organisatie bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen aan hun, voor ons anonieme, IP-nummer. Met behulp van deze gegevens is de organisatie in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Daarnaast kunnen, uitsluitend voor statistische doeleinden, zogenaamde third party cookies worden geplaatst door partijen van wiens diensten wij gebruik maken voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van de optimalisatie van de websites.

Cookies blijven gedurende twee jaar in jouw computer, tenzij je deze tussentijds verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Tevens is het dan mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

Bezoeken aan andere websites

Op de website van de organisatie tref je links aan naar andere websites. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die websites met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/het privacystatement van de site die je bezoekt.

Inzage, correctie en verzet

Klanten van de organisatie kunnen een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door de organisatie zijn verwerkt door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs dient bij dit verzoek te worden meegestuurd. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunnen klanten schriftelijk verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Klanten kunnen schriftelijk aangeven dat zij geen (commerciële) informatie willen ontvangen over producten en diensten van de organisatie. Ook kunnen ze schriftelijk aangeven bezwaar te hebben tegen bepaalde verwerkingen van hun persoonsgegevens.

Vragen

De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor het actuele privacybeleid van de organisatie.

De organisatie (Handelsregister 32089230) is gevestigd Saturnus 1, 3824 ME Amersfoort. De aan Volkswagen Pon Financial Services gelieerde ondernemingen zijn opgenomen in het Reglement Gegevensverwerking, dat te downloaden is op deze website.