Brandbox

Wie mag er in mijn leaseauto rijden?

Een leaseauto wordt ter beschikking gesteld door de werkgever aan de werknemer. Maar betekent dat automatisch dat er daarnaast niemand anders in de auto mag rijden? En als dat wél het geval is, wat zijn dan de haken en ogen? 


Het voelt zo eigen en vertrouwd, die eigen leaseauto voor de deur. De vraag is alleen in hoeverre het daadwerkelijk úw auto is en tot op welke hoogte u mag beslissen wat er mee gebeurt en wie er mee rijdt. Er bestaat geen uniforme regelgeving omtrent het gebruik van de leaseauto, dit hangt sterk af wat er van de leasemaatschappij mag én – niet onbelangrijk – hoe de werkgever er over denkt. Heeft u een ruime station of mpv en een groot hart, dan is het een kleine moeite om de autosleutels met een genereus gebaar aan bijvoorbeeld de buurman af te staan die net een nieuwe driezitsbank heeft gekocht.

Toestemming vragen aan de werkgever
Gebruik door derden. Zo wordt er in jargon gesproken over het laten rijden van familie en bekenden in de auto van de zaak. Want let wel, dat is en blijft altijd een leaseauto. Doorgaans is er geen leasemaatschappij te vinden die in de voorwaarden verbiedt om collega’s, gezinsleden of partner – mits in het bezit van een geldig rijbewijs – in de leaseauto te laten rijden. Wel is het aan te raden om hiervoor toestemming te vragen aan de werkgever. Ook al mag het volgens het leasecontract, de werkgever heeft in dezen altijd het laatste woord.

Buurtrally of puzzelrit
Ook is het belangrijk om te weten dat een leaseauto onder geen beding mag worden gebruikt voor rijlessen, wedstrijden, behendigheidsritten of andere activiteiten die buiten het reguliere autorijden vallen. Dit klinkt misschien als heel logisch en vanzelfsprekend, maar het is tamelijk verleidelijk om met een sportiever c.q. snel soort leaseauto deel te nemen aan een onschuldige buurtrally of puzzelrit. Vooral niet doen, hoe leuk ook. In bovenstaande situaties is de auto simpelweg niet verzekerd.

Pas op familieleden met schulden
Een andere mogelijke situatie waarvoor u als leaserijder op moet letten, is nog vele malen onschuldiger. Stel, leasemaatschappij en werkgever zijn akkoord met het uitlenen van de leaseauto aan bijvoorbeeld een familielid. Aanvankelijk lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar pas op wanneer datzelfde familielid openstaande schulden heeft bij de Belastingdienst. Dan is de kans dus aanwezig dat dit familielid met úw auto in een controlefuik terechtkomt en van de weg wordt gehaald wegens openstaande vorderingen. Gebeurt dit, dan kan de politie aangeven dat het openstaande bedrag onmiddellijk moet worden betaald. Alleen kunnen de meeste mensen dit niet ter plekke doen en dus kan de leaseauto in beslag worden genomen. Er zijn gevallen bekend waarin mensen de auto pas terugkregen nadat zij de gehele schuld van de bestuurder hadden voldaan. Was dit niet haalbaar, dan kan de auto in theorie verkocht worden door een gerechtsdeurwaarder.

Iemand anders maakt schade
Het geval dat hierboven is beschreven is een absolute worst case-scenario, maar wat nu als u uw leaseauto uitleent aan datzelfde familielid om even snel een boodschap te kunnen doen. Hij komt alleen terug met een flinke schade omdat hij een paaltje over het hoofd zag. Wie is er dan aansprakelijk? Het antwoord hierop is gelukkig eenvoudig: wanneer iemand anders in uw auto schade veroorzaakt, dan is die schade gewoon te claimen op uw autoverzekering. Uiteraard heeft de schademelding wel gevolgen voor uw no-claimkorting. Maar dat geldt ook als u zelf de schade veroorzaakt. Tot slot gelden er andere regels wanneer niet uzelf, maar een ánder vaak in uw leaseauto rijdt. Staat de auto op uw naam, maar rijdt iemand anders er meer in dan u? Dan bent u verplicht dit te melden bij uw verzekeraar.