Brandbox

Is aardgas een goed alternatief?

Aardgas is gas dat uit de aarde wordt gewonnen. We gebruiken het om ons huis mee te verwarmen en om op te koken. Het blijkt ook prima geschikt als brandstof voor auto’s.

Aardgas wordt geleverd in vloeibare (Liquid Natural Gas) en samengeperste vorm (Compressed Natural Gas, CNG). CNG wordt in aardgasauto’s gebruikt. Aardgas is overigens niet hetzelfde als LPG. Aardgas is zeer schoon. De uitstoot van stikstofoxides en fijnstof is te verwaarlozen.

Lagere CO2-uitstoot

Aardgasauto’s zijn, net als dieselauto’s, net iets duurder dan auto’s die op benzine rijden. Een kilo aardgas is echter veel goedkoper dan een liter benzine of diesel. De CO2-uitstoot van een aardgasauto is aanzienlijk lager dan auto’s met reguliere brandstoffen. Ook vallen veel aardgasauto’s binnen de lagere bijtellingcategorieën. Diverse gemeentes geven bovendien hoge subsidies voor de aanschaf van een aardgasvoertuig.

Toenemend aantal tankpunten

Het aantal punten waar je aardgas kunt tanken, neemt toe. Net als het aantal auto’s dat erop rijdt.