Terugroepactie

Bent u in het bezit van een Volkswagen met een EA189 dieselmotor en heeft u een brief ontvangen?

Dan is uw auto onderdeel van de terugroepactie. Zodra de aanpassing voor uw auto beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren. Vanaf dat moment kunt u op deze pagina eenvoudig een werkplaatsafspraak maken. Wilt u zeker weten of uw auto onderdeel is van de terugroepactie, dan kunt u dit op deze website controleren en meer informatie vinden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Volkswagen dealer of de klantenservice op 0800 - 555 7000 (gratis) of info@volkswagen.nl.

Plan uw werkplaatsafspraak online in

Maak direct een werkplaatsafspraak. Vul eerst uw kenteken in zodat we weten om welke auto het gaat.

Informatievideo.

U ontvangt automatisch een oproep zodra de aanpassing voor uw auto beschikbaar is.

Het is voor ons van het grootste belang dat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.

In deze video laten wij u graag zien welke maatregelen hiervoor genomen zijn.


Wilt u weten of uw auto betrokken is?

Met uw chassisnummer kunt u dit zelf controleren.

Veelgestelde vragen over de extra regeling.

Volkswagen heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd.

 • Wat betekent de extra regeling van Volkswagen?

  Volkswagen heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd. Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt).

  Zoals Volkswagen altijd heeft laten weten, heeft het uitvoeren van de EA189-update geen nadelige gevolgen voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen, het koppel, het geluidsniveau of de levensduur van de motor en de motorcomponenten. Alle relevante gegevens met betrekking tot typegoedkeuring blijven onverminderd van kracht. De autoriteiten die hier op toezien, hebben uitdrukkelijk bevestigd dat aan de wettelijke eisen is voldaan.

  Door middel van deze extra regeling geeft Volkswagen een duidelijk signaal af dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de auto. Deze regeling beoogt het vertrouwen van de klant in de EA189-update te versterken en klanten aan te moedigen om bij hun auto’s deze technische aanpassing uit te laten voeren.

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

 • Welke merken bieden deze extra regeling aan en op welke modellen is deze van toepassing?

  De extra regeling geldt voor alle auto's met dieselmotor van het type EA-189 van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens waarbij de EA-189 update is uitgevoerd.
 • Voor wie geldt de extra regeling?

  De extra regeling wordt aangeboden aan klanten van Volkswagen met een auto waarbij de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R7 is uitgevoerd. Deze regeling heeft betrekking op auto’s met een kilometerafstand tot maximaal 250.000 km vanaf het moment dat deze extra regeling in werking treedt. Om in aanmerking te komen moet de klant kunnen aantonen dat alle door de fabrikant aanbevolen service- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd (deze regeling is dus van toepassing op auto’s met een compleet service verleden).

  Deze regeling geldt ook voor alle auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R7 is uitgevoerd. Hierbij geldt de periode van 24 maanden vanaf de dag dat de EA189-update is uitgevoerd (indien aan alle voorwaarden is voldaan). De regeling is gebonden aan het chassisnummer (voertuig identificatienummer). Als een auto binnen een periode van 24 maanden van eigenaar wisselt, is deze regeling ook voor de nieuwe eigenaar beschikbaar.

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

 • Welke onderdelen vallen binnen deze extra regeling?

  Deze regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

  Deze extra regeling laat het standpunt van Volkswagen onverlet dat de EA189-update geen nadelige effecten heeft op de levensduur van de motor en de onderdelen daarvan. De autoriteiten die hier op toezien, hebben bevestigd dat de EA189-update aan alle wettelijke eisen voldoet en geen nadelige gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, CO2-emissies, het motorvermogen, het koppel en geluidsemissies.

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

 • Wat zijn de voorwaarden voor deze extra regeling?

  Om in aanmerking te komen voor deze extra regeling zijn de volgende voorwaarden van kracht:

  1) De extra regeling:

  • · geldt voor een periode van 24 maanden vanaf de uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat er het eerste wordt bereikt);
  • · kan alleen bij en door een geautoriseerde Volkswagen dealer beoordeeld en uitgevoerd worden;
  • · geldt uitsluitend voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beiden onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.
  • · dekt geen vervangend vervoer, onkosten, schade, enz.

   

  (2) De extra regeling is alleen van toepassingen indien:

  • · de betrokken auto heeft deelgenomen aan de EA-189 terugroepactie 23R7;
  • · de auto is onderhouden volgens het Serviceplan, service-updates en terugroepacties zoals voorgeschreven door Volkswagen.

   

  (3) De extra regeling is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • · gevallen van natuurlijke slijtage, d.w.z. verminderde werking van de auto en diens onderdelen door slijtage;
  • · de eigenaar, een niet-geautoriseerde servicepartner en/of dealer heeft de auto niet correct gerepareerd, onderhouden of verzorgd (bijv. door gebruik te maken van onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant);
  • · de voorschriften voor het gebruik van, de omgang met en het onderhouden van de auto zoals aangegeven in de handleiding niet zijn opgevolgd;
  • · de auto is door derden of externe invloeden, zoals ongevallen, onweer, hagel, hoogwater enz., beschadigd waardoor de oorzaak van de klacht is ontstaan;
  • · alle klachten die betrekking hebben op het roetfilter en die te herleiden zijn tot de asverzadiging;
  • · onderdelen die in de auto zijn ingebouwd die niet zijn vrijgegeven door de fabrikant of de auto is op een niet-geautoriseerde wijze gewijzigd, bijv. door (chip-)tuning;
  • · de auto is oneigenlijk gebruikt, bijv. in motorsportwedstrijden of door overbelading;
  • · de eigenaar heeft de klacht niet binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt;
  • · de eigenaar heeft Volkswagen niet de mogelijkheid gegeven de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.


  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

 • Is de extra regeling ook van toepassing op auto’s waarbij de EA-189 update al is uitgevoerd?

  Ja. De extra regeling geldt ook voor auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R7 is uitgevoerd.

  Indien u al kosten heeft gehad voor relevante werkzaamheden aan de eerder genoemde 11 onderdelen, die zijn uitgevoerd nadat de EA189-update is gedaan, zal Volkswagen graag voor u onderzoeken of deze kosten door Volkswagen kunnen worden gedekt. Aanvragen dienen vóór 31 december 2017 te zijn ingediend bij uw officiële Volkswagen service partner.

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

 • Vragen over de extra regeling

  Mocht u vragen hebben over deze extra regeling van Volkswagen, dan kunt u contact opnemen met uw Volkswagen dealer of de klantenservice via info@volkswagen.nl of het telefoonnummer 0800 - 555 7000 (gratis).

  Noot: bovenstaande is een vertaling van het Engelstalige origineel van de fabrikant. Bij verschillen in de tekst prevaleert het Engelstalige origineel.

Overige veelgestelde vragen over deze terugroepactie.

 • Wat is er aan de hand?

  Alle systemen in moderne auto’s worden aangestuurd door software. In EA 189 dieselmotoren is software aanwezig die kan herkennen dat de auto getest wordt en daarop mogelijk de uitstoot van NOx aanpast. Het actieplan om de betrokken EA 189 dieselmotoren aan te passen is goedgekeurd door het KBA, de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport. Het aanpassen van de betrokken auto’s wordt in een aantal fases uitgevoerd. Zodra de updates voor een bepaald type / model beschikbaar is, ontvangen de eigenaren van de betrokken auto’s daarover een persoonlijk bericht.

  Video's

  Maatregelen terugroepactie
  Wat is de functie van de motorregeling?
  Nabehandeling van dieseluitlaatgas
 • Hoe kan ik bepalen of mijn auto betrokken is?

  U kunt hier uw chassisnummer invoeren om zo te controleren of uw auto betrokken is. Het chassisnummer staat voorin het onderhoudsboekje of onderaan in de voorruit van de auto.
 • Ik rijd op dit moment in een auto met dieselmotor van een van uw merken. Moet ik actie ondernemen?

  De betrokken eigenaren zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de procedure. Zodra de aanpassing is vrijgegeven door de officiële, onafhankelijke instanties, zal contact worden opgenomen voor het maken van een werkplaatsafspraak. U hoeft tot dat moment zelf geen actie te ondernemen. Het is belangrijk om te weten dat er geen sprake is van impact op de veiligheid of het weggedrag van de betrokken auto’s.

  Video

  Maatregelen terugroepactie
 • Wat houden de updates in?

  De bij de terugroepactie betrokken auto’s met EA189 dieselmotor krijgen een software update. Het uitvoeren van de software-updates van de 2.0 TDI- en 1.2 TDI- motoren duurt niet langer dan 30 minuten. De modellen met een 1.6 TDI-motor krijgen naast een software-update ook een kleine aanpassing aan de hardware. Deze update kan binnen een uur worden uitgevoerd.

 • Wanneer word ik geïnformeerd over de terugroepactie?

  De eigenaren van de betrokken auto's zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de procedure. 
  Het aanpassen van de betrokken auto’s wordt in een aantal fases uitgevoerd. Zodra de update van een bepaald type/model is vrijgegeven  door het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport, of een andere van toepassing zijnde typegoedkeuringsinstantie, wordt contact opgenomen met de eigenaren van de betrokken auto's voor het maken van een werkplaatsafspraak.
 • Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen over de dieselmotoren en de terugroepactie via onze nieuwsbrief?

  U kunt zich hier aanmelden voor onze speciale nieuwsbrief over dieselmotoren. 

 • Zijn er kosten verbonden aan de update en is er vervangend vervoer?

  De aanpassing is uiteraard geheel kosteloos. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van passende, vervangende mobiliteit, zoals haal- en brengservice of een leenauto.
 • Heeft de terugroepactie gevolgen voor mijn auto?

  Het is de doelstelling van Volkswagen AG dat de aanpassingen geen effect hebben op het motorvermogen, het brandstofverbruik, het geluidsniveau en de CO2-uitstoot. Het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), de Duitse Federale Autoriteit voor het Motortransport, test alle door Volkswagen AG ontwikkelde software-updates, per type/model uitvoerig en zorgvuldig. Het KBA geeft aan Volkswagen AG voor elke betrokken type/model een officiële goedkeuring af. Met deze goedkeuring bevestigt het KBA aan Volkswagen AG dat deze updates geen negatieve invloed hebben op het motorvermogen, het brandstofverbruik, het geluidsniveau en de CO2-uitstoot. Pas nadat het KBA haar goedkeuring geeft voor de update van een bepaald type/model worden de eigenaren van de betrokken auto’s uitgenodigd voor een bezoek aan de werkplaats. Inmiddels is al voor een groot aantal types/modellen een goedkeuring afgegeven en is het updaten van deze auto’s in volle gang.

  Het magazine Autoreview heeft de software-update voor de 2.0 TDI uitvoerig getest. Het volledige testverslag vindt u hier.

  De ANWB heeft onlangs, in samenwerking met de ADAC, de software-update voor de 1.2 TDI getest. De bevindingen vindt u hier.
 • Staat uw vraag er niet tussen?

  Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stuur uw vraag door naar info@volkswagen.nl of bel 0800 - 555 7000 (gratis).