Vragen over Private Lease

Met Volkswagen Private Lease rijd je voor een vast bedrag per maand in een gloednieuwe Volkswagen. De auto blijft eigendom van Volkswagen Financial Services en aan het einde van je contract lever je de auto gewoon weer bij ons in.

Veelgestelde vragen over private lease.

  Over private lease

 • Wat is private lease?

  Private lease is vergelijkbaar met het huren van een auto. Er wordt een overeenkomst afgesloten voor een vooraf bepaalde periode en een verwacht aantal te rijden kilometers. Aan het einde van de overeenkomst kan de auto gewoon weer worden ingeleverd. Het risico van onderhoudskosten en de restwaarde is voor ons. Zo zijn er nooit onverwachte kosten. Volkswagen Private Lease voldoet aan de eisen van het Keurmerk Private Lease. Dit betekent dat alle kosten inbegrepen zijn: afschrijving, rente, afleveringskosten, verzekering, wegenbelasting, reparaties, onderhoud, vervanging van banden, schadeherstel, glasreparatie, vervangend vervoer na 24 uur, (inter)nationale pechonderweg-hulpdienst en BTW. Het enige wat niet in het vaste maandbedrag zit zijn de kosten voor de brandstof, boetes, tol, het wassen van de auto en bijvoorbeeld te veel gereden kilometers. Daarnaast is er bij schade aan de auto die niet verhaald kan worden sprake van een eigen risico. Het maandbedrag kan alleen aangepast worden wanneer belastingen of wetten wijzigen. Denk hierbij aan landelijke/provinciale verhoging van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW-aanpassing. .
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor Volkswagen Private Lease?

  Iedereen met een geldig autorijbewijs kan tot de maximale leeftijd van 78 jaar op verwachte einddatum van het contract Volkswagen Private Lease aanvragen. Om te controleren of Volkswagen Private Lease financieel een verstandige keuze is toetsen wij de financiële situatie volgens de VFN-norm. Hiervoor vragen wij gegevens over het inkomen, de gezins- en woonsituatie en de huwelijkse staat van de aanvrager(s). Daarnaast raadplegen wij het BKR te Tiel. Dit betekent dat wij bij de aanvraag van Volkswagen Private Lease navragen of er al een krediet geregistreerd is. Wij laten het private leasecontract als kredietovereenkomst registreren bij het BKR te Tiel (de registratie wordt uitgevoerd via de formule: looptijd van het contract x de hoogte van het maandbedrag x 65%).
 • Welke modellen / uitvoeringen kan ik private leasen?

  U kunt vier verschillende modellen leasen en deze vier modellen hebben drie uitvoeringen. De volgende modellen kunt u leasen: De up!, de Polo, de Golf en de Golf Variant.
 • Welke looptijden en jaarkilometrages zijn mogelijk?

  Volkswagen Private Lease is beschikbaar met looptijden van: 24 maanden, 36 maanden, 48 maanden. Het jaarkilometrage waaruit gekozen kan worden is: 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 en 30.000. Wanneer afwijkende looptijden en jaarkilometrages gewenst zijn kan de Volkswagen dealer een maatwerkofferte verstrekken.
 • Kan het maandbedrag van Volkswagen Private Lease tijdens de looptijd nog wijzigen?

  Contract voor 1 februari 2016: Indien er aanpassingen worden gedaan in de looptijd en het aantal kilometers per jaar, zal de leaseprijs wijzigen. Daarnaast heeft Volkswagen Financial Services het recht om het maandbedrag aan te passen indien er premieverhogingen zijn en er wettelijke wijzigingen plaatsvinden. Denk hierbij aan landelijke/provinciale verhoging van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW aanpassing.

  Contract vanaf 1 februari 2016: Indien er aanpassingen worden gedaan in de looptijd en het aantal kilometers per jaar, zal de leaseprijs uitsluitend wijzigen op verzoek van de klant. Daarnaast heeft Volkswagen Financial Services het recht om het maandbedrag aan te passen indien er wettelijke wijzigingen plaatsvinden. Denk hierbij aan landelijke/provinciale verhoging van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW aanpassing. Ook geldt dat het maandbedrag kan worden aangepast wanneer er een autoprijsverhoging plaatsvindt tussen de datum van ondertekening contract en de afleverdatum van de auto.

 • Wat houdt het Keurmerk Private Lease in?

  Het Keurmerk Private Lease hoort bij de Stichting Keurmerk Private Lease. De Stichting Keurmerk Private Lease heeft het doel om de consument te beschermen. Dankzij het keurmerk weet u bij welke partij u veilig en verantwoord een auto kunt leasen. Het Keurmerk Private Lease staat voor: betrouwbaarheid, helderheid en transparantie en onafhankelijkheid. Wilt u meer lezen over het keurmerk? Dan verwijzen we u door naar de informatie pagina over het Keurmerk Private Lease.
 • Is Volkswagen Private Lease contract inclusief brandstof?

  Nee, Volkswagen Private Lease is exclusief brandstof. Het is niet mogelijk dit als optie op te nemen in de overeenkomst.
 • Ben ik vrij om te kiezen waar ik het onderhoud van de auto laat doen?

  Met Volkswagen Private Lease is voor alle zaken rondom de auto de officiële dealer van het betreffende merk het juiste contactpunt. Zo is alles onder één dak geregeld bij de Volkswagen-dealer.
 • Word ik geholpen bij pech in het buitenland?

  Ja, pechhulp in het buitenland is inbegrepen. Hierbij zijn twee dagen vervangend vervoer inbegrepen vanuit de mobiliteitsgarantie. De mobiliteitsgarantie geldt alleen voor reizigers die stranden, niet bij een ‘onderhoudsprobleem’ o.i.d. Voor vervangend vervoer na de eerste twee dagen worden kosten in rekening gebracht tenzij vervangend vervoer als aanvullende dienst in de private lease overeenkomst opgenomen is.
 • Is private lease duurder dan een auto kopen?

  De kosten van Volkswagen Private Lease kunnen vergeleken worden met de werkelijke kosten van het eigen autobezit. Bij de calculatie moet met de onderstaande onderdelen rekening worden gehouden: de kosten van een verzekering, kosten van de wegenbelasting, kosten van reparatie, onderhoud en vervanging van banden, kosten voor pechhulp (wegenwacht) en afschrijving van de auto.
 • Mogen anderen in de auto rijden?

  Iedereen met een voor het betreffende voertuig in Nederland geldig rijbewijs mag in de auto rijden en is verzekerd. Met uitzondering van een zeventienjarige in het kader van het experiment begeleid rijden (“2todrive”).

  Private lease bestellen

 • Waarom moet ik aangeven hoeveel kilometer ik denk te gaan rijden?

  Het te betalen maandbedrag wordt mede bepaald op basis van het verwachte aantal te rijden kilometers per jaar. Dit is bepalend voor de verwachte onderhoudskosten en restwaarde van de auto aan het einde van Volkswagen Private Lease contract. Maak vooraf een reële inschatting van het aantal te rijden kilometers per jaar. Daarnaast is het verstandig ook tussentijds te controleren of dit niet wordt overschreden. Houd rekening met: woon- werkverkeer, zakelijk te rijden kilometers, privékilometers en vakanties. Op het leasecontract staat vermeld hoe het aantal meerkilometers en minderkilometers jaarlijks wordt verrekend. Over de eerste 5.000 kilometers op jaarbasis wordt geen minderkilometervergoeding verrekend. In dat geval is het mogelijk de leasemaatschappij schriftelijk te vragen de looptijd van de leaseovereenkomst en de leaseperiode te verlengen. De leasemaatschappij dient schriftelijk in te stemmen met verlenging van de leaseovereenkomst en de leaseperiode..
 • Welke opties / kleuren zijn mogelijk?

  Per model kunt u bekijken welke kleur en opties het beste bij u passen. Klik op de volgende link om de modellen te bekijken. De Volkswagen dealer kan alle kleuren en opties in een maatwerk offerte berekenen.
 • Kan ik een proefrit maken?

  Bij de Volkswagen dealer kan vooraf een proefrit worden gemaakt door deze online via deze website aan te vragen. De Volkswagen dealer weet dan om welke auto het gaat en belt terug voor het maken van een afspraak.
 • Kan ik een aanbetaling doen?

  Het is niet mogelijk om een aanbetaling te doen bij Volkswagen Private Lease.
 • Kan ik mijn huidige auto ook inruilen?

  Dit kan bij de Volkswagen dealer in de buurt. Kies na het samenstellen van de auto voor aanvragen en kies voor de optie 'auto inruilen'. De Volkswagen dealer neemt contact op voor het maken van een afspraak. Volkswagen Private Lease wordt pas officieel aangevraagd nadat akkoord is gegeven bij de Volkswagen dealer. Het inruilbedrag kan niet ingezet worden als aanbetaling om het leasetarief te verlagen.
 • Wat is de levertijd van de auto?

  De levertijd van de auto is afhankelijk van het model en de uitvoering. De levertijd wordt bij bestelling bepaald en wordt doorgegeven door de dealer. Wij doen ons best zoveel mogelijk bestellingen direct uit voorraad te leveren. De Volkswagen dealer kan informatie over de afleverdatum van de auto verstrekken.
 • Waar haal ik de auto op?

  De Volkswagen dealer in de buurt zal de aflevering verzorgen en neemt contact op voor het maken van een afspraak.
 • Als ik op bestellen klik, is de order dan definitief?

  De order is dan nog niet definitief. Eerst zal beoordeeld worden of Volkswagen Private Lease financieel een verstandige keuze is. Dit gebeurt op basis van het kredietbeoordelingsformulier (VFN-norm). Bij goedkeuring wordt een overeenkomst opgesteld. Nadat de overeenkomst door beide partijen ondertekend is, is de bestelling definitief. Volg de bijgeleverde instructies op en na het tekenen van de overeenkomst gaan de 14 dagen bedenktijd in. Gedurende de bedenktijd is het mogelijk, zonder opgaaf van reden en zonder kosten, de overeenkomst te ontbinden.

  Tijdens het leasen

 • Kan ik tussentijds mijn looptijd/kilometrage aanpassen?

  Contract voor 1 februari 2016: Ja, het kilometrage of de looptijd van Volkswagen Private Lease kan tussentijds worden aangepast. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van het maandbedrag. Wanneer wij constateren dat er meer kilometers zijn gereden dan in het contract is overeengekomen, zullen wij het gemiddelde jaarkilometrage hierop aanpassen. De meer- of minder kosten worden verrekend. Het is ook mogelijk om zelf tussentijds een herberekening bij ons aan te vragen. Neem direct contact met ons op via (033) 454 92 15 (op kantoortijden) of leasen@volkswagenfinancialservices.nl wanneer het afgesproken kilometrage wordt overschreden of juist niet gehaald wordt of wanneer de looptijd aangepast dient te worden. Zo blijven de maandelijkse kosten in lijn met het verbruik.

  Contract vanaf 1 februari 2016: Het kilometrage mag enkel worden aangepast wanneer dit goedkoper is dan de kilometerverrekening.
 • Hoe zit het als ik mijn Volkswagen Private Lease contract vroegtijdig wil beëindigen?

  Dat kan. Belangrijk is wel te weten dat er een verschil is tussen de contracten die voor 1 februari 2016 zijn afgesloten en de contracten die per 1 februari zijn afgesloten. Dit heeft te maken met het feit dat Volkswagen Financial Services per 1 februari 2016 onder het Keurmerk Private Lease valt.

  a) Contract afgesloten voor 1 februari 2016; de te betalen kosten bestaan uit het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde van de auto plus maximaal 25% van de nog resterende maandtermijnen. Hierbij kunnen nog eventuele additionele kosten worden gerekend voor niet gemelde schades en/of meer gereden kilometers.

  b) Contract afgesloten na 1 februari 2016 (vallend onder het Keurmerk Private Lease); de te betalen kosten zijn maximaal 40% van de resterende termijnen na het eerste jaar. Over het eerste jaar betaal je 100% van de kosten van de resterende termijnen. Hierbij kunnen nog eventuele additionele kosten worden gerekend voor niet gemelde schades en/of meer gereden kilometers.
 • Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

  Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende leasetermijnen. Ongeacht de hoogte van de berekende vaste opzeggingsvergoeding, betaalt u nooit meer dan het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan.

  Rekenvoorbeeld vaste opzeggingsvergoeding:
  Het vaste percentage is 40%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 40% van € 2.400,- is € 960,-.

  Rekenvoorbeeld maximale opzeggingsvergoeding:
  Wanneer u bij aanvang van de overeenkomst direct een looptijd van 24 maanden gekozen zou hebben was het termijnbedrag € 245,- geweest. Conform het maximum plafond mag de opzeggingsvergoeding maximaal (€ 245,- - € 200,-) x 24 = € 1.080,- zijn.

  Op basis van de berekening van de vaste opzeggingsvergoeding en de maximale opzeggingsvergoeding wordt de daadwerkelijke opzeggingsvergoeding vastgesteld. Hierbij geldt dat de berekening met de laagste uitkomst wordt aangehouden. Dat betekent dat de opzeggingsvergoeding in het geval van de bovenstaande rekenvoorbeelden € 960,- bedraagt.
 • Wat te doen bij inbraak of diefstal?

  In geval van inbraakschade en/of diefstal is het noodzakelijk eerst aangifte te doen bij de plaatselijke politie. Neem vervolgens contact op met onze BerijdersDesk: (033) 454 95 55.
 • Wat te doen bij schade?

  Bij schade vragen wij deze zo snel mogelijk te melden aan de BerijdersDesk. Wat te doen bij schade Bij een eenzijdige schade, verzoeken wij het schadeformulier in te vullen en te versturen. Bij een tweezijde schade, vul dan samen met de tegenpartij ter plekke én zo compleet mogelijk het ‘papieren’ Europees Schadeformulier c.q. het schadeaangifteformulier in. Vervolgens ontvangen wij graag het formulier via deze link naar ons te verzenden. De BerijdersDesk is bereikbaar tussen 08.00 en 17.30. Voor dringende zaken als pech en schade staat de BerijdersDesk 7 dagen per week, 24 uur per dag klaar via telefoonnummer (033) 454 95 55.
 • Waar kan ik terecht voor reparatie, onderhoud en banden?

  Voor reparatie, onderhoud en het vervangen van banden is de Volkswagen dealer altijd het aanspreekpunt. Wij werken niet met universele garagebedrijven voor bijvoorbeeld het vervangen van banden, het repareren van een ruit of andere schades. De auto is bij de Volkswagendealer in professionele handen en wij maken alleen gebruik van originele onderdelen.
 • Ik wil de auto bestickeren of wrappen, mag dat?

  Aanpassingen of accessoires die buiten de overeenkomst om aan de auto aangebracht worden, moeten voor inname zonder blijvende schades worden verwijderd. Wanneer er wel schade ontstaat, valt deze niet onder de dekking van de verzekering in het Volkswagen Private Lease contract. Dit betekent dat er geen eigen risico in rekening kan worden gebracht, maar het volledige schadebedrag moet worden betaald.
 • Mag ik tijdens de looptijd een andere (grotere) auto nemen?

  Het huidige leasecontract moet worden afgekocht om vervolgens een nieuw contract te sluiten voor de grotere auto. Belangrijk is wel te weten dat er een verschil is tussen de contracten die voor 1 februari 2016 zijn afgesloten en contracten die per 1 februari zijn afgesloten. Dit heeft te maken met het feit dat Volkswagen Financial Services per 1 februari 2016 onder het Keurmerk Private Lease valt.

  a) Contract afgesloten voor 1 februari 2016; de te betalen kosten bestaan uit het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde van de auto plus maximaal 25% van de nog resterende maandtermijnen

  b) Contract afgesloten na 1 februari 2016 (vallend onder het Keurmerk Private Lease); de te betalen kosten zijn maximaal 40% van de resterende termijnen Neem contact met ons op via (033) 454 92 15 om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 • Wat gebeurt er als ik meer of minder kilometers rijd dan in de overeenkomst staat?

  Het aantal gereden kilometers is van invloed op het maandbedrag. Maak vooraf een reële inschatting van het aantal te rijden kilometers per jaar. Daarnaast is het verstandig ook tussentijds te controleren of dit niet wordt overschreden. Houd rekening met: woon- werkverkeer, zakelijk te rijden kilometers, privékilometers en vakanties.

  Contract voor 1 februari 2016: De hoeveelheid kilometers heeft wel invloed op het maandbedrag dat wij in rekening brengen. Wordt het aantal afgesproken kilometers met 10% overschreven, dan maken wij een nieuwe berekening op basis van de nieuwe gegevens.

  Contract vanaf 1 februari 2016: Op het leasecontact staat vermeld hoe het aantal meerkilometers en minderkilometers jaarlijks met u wordt verrekend. Over de eerste 5.000 kilometers op jaarbasis wordt geen minderkilometer vergoeding verrekend. In dat geval kunt u de leasemaatschappij schriftelijk vragen de looptijd van de leaseovereenkomst en de leaseperiode te verlengen. De leasemaatschappij dient schriftelijk in te stemmen met verlenging van de leaseovereenkomst en de leaseperiode.

  Einde leasecontract

 • Wordt de auto na afloop van de leasetermijn mijn bezit?

  Met Volkswagen Private Lease wordt betaald voor het gebruik van de auto. Alle operationele kosten zijn inbegrepen, behalve brandstof en eventuele boetes of tolkosten. Volkswagen Private Lease voorkomt onverwachte kosten voor bijvoorbeeld onderhoud. Het risico dat de auto aan het einde van de looptijd mogelijk minder waard is dan verwacht ligt bij ons. Aan het einde van de looptijd van Volkswagen Private Lease kan de auto tegen een op te vragen overnameprijs wel worden overgenomen, maar standaard (zonder overname) is de auto van de leasemaatschappij wanneer het contract eindigt.
 • Mijn Volkswagen Private Lease contract loopt bijna af, wat moet ik doen?

  Er zijn 4 mogelijkheden bij het einde van het leasecontract.

  1) Maak een afspraak bij schouwingsmaatschappij Macadam om te beëindigen.
  2) Het huidige Volkswagen Private Lease contract voortzetten. Wij berekenen dan een nieuw maandtarief. Ga naar de dealer of stuur een e-mail naar leasen@volkswagenfinancialservices.nl.
  3) Een nieuw Volkswagen Private Lease contract afsluiten. Kies uit een ruim aanbod nieuwe auto’s op www.volkswagen.nl/private-lease
  4) De Volkswagen Private Lease auto overnemen. Stuur een e-mail naar leasen@volkswagenfinancialservices.nl en wij zullen een overnameprijs vaststellen.

  Wanneer er wordt gekozen voor het inleveren van de auto moet hij vooraf geïnspecteerd worden. Dit gebeurt door onze partner Macadam. Een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in het inspecteren van (private) leaseauto’s.

  Hoe werkt dat?
  Maak voor de inspectie minimaal 5 dagen voor het eind van het contract een afspraak. Dit kan telefonisch via telefoonnummer +31 (0)172 475 490 of met het afspraakformulier. Macadam komt dan naar de gewenste locatie. Er wordt ter plekke een inspectierapport gemaakt met alle schades en gebruikssporen. Dit wordt door u en Macadam ondertekend. U ontvangt dit rapport per mail van Macadam. Volkswagen Pon Financial Services beoordeelt of het gaat om geaccepteerde of niet geaccepteerde schades. Als u voorafgaand aan de afspraak al wilt weten welke schades wel en niet acceptabel zijn, dan kunt u in het inleverprotocol alvast een aantal voorbeelden bekijken.
 • Wat zijn acceptabele gebruiksschades bij inname?

  De acceptabele en niet acceptabele gebruiksschades zijn duidelijk beschreven in het inleverprotocol.

  Financieel

 • Als ik een Volkswagen Private Lease contract afsluit krijg ik dan ook te maken met de bijtelling?

  Nee, de bijtellingsregeling geldt alleen voor zakelijke leaseauto’s die vanuit de werkgever verstrekt worden. Volkswagen Private Lease valt daar niet onder. Bij private lease is er nooit sprake van bijtelling.
 • Betaal ik de rekening voor mijn Volkswagen Private Lease vooraf of aan het einde van iedere maand?

  Het Volkswagen Private Lease bedrag wordt iedere maand vooraf betaald.
 • Ik heb een eigen onderneming, kan ik ook kiezen voor een Volkswagen Private Lease contract?

  Ja, dit is mogelijk. Een privatelease overeenkomst wordt altijd door een natuurlijk persoon aangegaan en niet door een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer de private lease overeenkomst wordt opgemaakt zal in plaats van een loonstrook voor de acceptatie een kopie van de aangifte inkomstenbelasting gevraagd worden. Liever de auto op naam van het bedrijf? Dan is wellicht operational lease een passend alternatief. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via (033) 454 92 15 of leasen@volkswagenfinancialservices.nl.
 • Kunnen mijn ouders garant staan wanneer ik een Private Lease contract afsluit?

  Ja, ouders kunnen garant staan. Zij worden als tweede en derde contractant toegevoegd aan de overeenkomst. Zij doorlopen dezelfde acceptatieprocedure en zijn daarmee ook aansprakelijk voor het nakomen van de financiële verplichting. De contractanten die garant staan worden ook BKR geregistreerd.
 • Mijn eerste rekening is hoger dan ik heb afgesproken?

  Het is mogelijk dat het eerste incasso hoger is dan de afgesproken maandtermijn. Het kan zijn dat de eerste dagen van de maand waarin de auto is gaan rijden tegelijk in rekening gebracht worden met de maand die vooruit betaald wordt.
 • Wat betekent een BKR-registratie en word ik aangemeld?

  BKR heeft als doel te beschermen tegen overkreditering. Wij laten het private leasecontract als kredietovereenkomst registreren bij het BKR te Tiel (de registratie wordt uitgevoerd via de formule: looptijd van het contract x de hoogte van het maandbedrag x 65%). Deze registratie kan effect hebben op de leencapaciteit voor een nieuwe financiering of bijvoorbeeld een hypotheek. Staat het kopen van een nieuw huis of het oversluiten van de hypotheek op de planning? Houd hier dan rekening mee. De impact van de BKR-registratie op de leencapaciteit varieert per hypotheekverstrekker. Om te controleren of het Volkswagen Private Lease financieel een verstandige keuze is raadplegen wij het BKR te Tiel. Dit betekent dat wij bij de aanvraag van een Volkswagen Private Lease navragen of er al een of meerdere krediet(en) lopen. Wij laten het Volkswagen Private Lease contract als kredietovereenkomst registreren bij BKR. Dit kan invloed hebben op de toekomstige leencapaciteit. Het bedrag dat bij het BKR geregistreerd wordt communiceren wij vooraf op de leaseovereenkomst.

  Verzekering

 • Hoe zit het met de verzekering?

  In het Volkswagen Private Lease contract is standaard een autoverzekering opgenomen. Er hoeft dus geen aparte verzekering geregeld te worden.
 • Wat wordt bedoeld met eigen risico bij schade?

  Bij schade aan de auto, zal de verzekering de schade vergoeden. Bij zelf veroorzaakte of onverhaalbare schade zal een vast bedrag in rekening worden gebracht als bijdrage aan de schadelast. Dit wordt het ‘eigen risico’ genoemd. Wij hanteren hiervoor een standaard bedrag van € 500,- per schade. Voor een kleine meerprijs per maand kan het eigen risico worden verlaagd naar € 250,- of € 125,-..
 • Bouw ik schadevrije jaren op?

  Tijdens de looptijd van het Volkswagen Private Lease contract worden geen schadevrije jaren opgebouwd. Het is wel mogelijk een schadevrijverklaring op te vragen voor de periode dat het Volkswagen Private Lease contract loopt/heeft gelopen. Vraag bij de toekomstige verzekeraar na of deze verklaring wordt geaccepteerd.
 • Is het maandbedrag afhankelijk van opgebouwde schadevrije jaren?

  Het maandtarief is niet afhankelijk van opgebouwde schadevrije jaren. Er worden geen extra kosten berekend wanneer er geen schadevrije zijn opgebouwd.

  Persoonlijke wijzigingen

 • Wat gebeurt er als ik mijn baan kwijtraak?

  Het private leasecontract blijft voor de afgesproken periode doorlopen. Het afkopen van de overeenkomst behoort tot mogelijkheden, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Deze kosten worden vooraf vermeld op de overeenkomst en zijn uitgedrukt in een percentage van de resterende leaseverplichting. Is het door de veranderde situatie voor u niet mogelijk aan de betalingsverplichting te voldoen, neem dan contact met ons op via (033) 454 92 15. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen.
 • Ik ga scheiden en wil dat mijn ex van de overeenkomst afgehaald wordt. Kan dat?

  Ja, dit is mogelijk. De ex-partner moet wel schriftelijk toestemming geven voor het uitschrijven. Er wordt gekeken of de overgebleven persoon de lasten alleen kan dragen. Mocht dit niet lukken, dan blijven beide personen op de overeenkomst staan, tenzij er een garantstelling kan plaatsvinden. Neem contact met ons op via (033) 454 92 15 om te bekijken wat de mogelijkheden zijn..
 • Mag ik de auto meenemen wanneer ik naar het buitenland verhuis?

  De berijder moet woonachtig zijn in Nederland. Het is dus niet mogelijk de auto mee te nemen naar het buitenland. In dit geval wordt de private leaseovereenkomst voortijdig beëindigd, hiervoor worden kosten berekend. Deze kosten worden vooraf vermeld op de overeenkomst en bedragen maximaal 40% van de resterende leasetermijnen.
 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

  Volkswagen Private Lease voldoet aan de eisen van het Keurmerk Private Lease. Wanneer de private leaseovereenkomst door één persoon aangegaan is kan deze bij overlijden direct en kosteloos door erfgenamen opgezegd worden. In het geval dat de private lease overeenkomst door twee of méér personen aangegaan is, gaat deze bij overlijden van een van die personen automatisch over op de overige personen. Mochten dergelijke situaties tot financiële problemen leiden neem dan contact met ons op via (033) 454 92 15. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen.

* Volkswagen Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen Financial Services. Getoonde vanafprijzen zijn o.b.v. Private Lease inclusief BTW bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, €500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken i.v.m. provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Vaste opzegvergoeding is 40% van de resterende leasetermijnen. Aanbod geldig tot en met 31 juli 2016 zolang de voorraad strekt. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.