Schade zonder tegenpartij

Volg het onderstaande stappenplan en wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk weer van uw Volkswagen kunt genieten.

1. Staat u veilig? Zorg daar eerst voor!

2. Maak als het kan foto's van de schade zodat de plek en grootte van de schade duidelijk zijn.

3. Rijd gerust door naar uw bestemming als dit kan. Vul wel binnen 48 uur dit Schadeformulier in zodat wij voor u aan de slag kunnen. Kunt u niet meer met de auto rijden, bel dan de BerijdersDesk op (033) 454 95 55. De BerijdersDesk is bereikbaar tussen 08.00 en 17.30 uur. Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de Alarmcentrale.

4. Na de melding ontvangt u een e-mail van ons Schadeteam over de afhandeling.

Na de melding

Na de melding gaat het Schadeteam van Volkswagen Financial Services voor u aan de slag. Hieronder leest u wat u kunt verwachten:

1. Beoordeling melding

Uw melding wordt bekeken en beoordeeld. 

2. Contact

Binnen een aantal dagen ontvangt u een e-mail met verdere instructies voor de afhandeling van de schade. Is het een kleine schade of loopt uw contract binnenkort af? Dan kan het zijn dat de schade niet meer hoeft te worden hersteld.

3. Beoordeling schade

In sommige schadegevallen laten we een schade-expert naar de schade kijken. Als dit het geval is ontvangt u hierover een e-mail. 

4. Herstel

We laten u weten waar u de schade het beste kunt laten herstellen. Als het even kan is dit uw vertrouwde Volkswagen dealer. Soms zullen we u vragen naar een door ons geselecteerd herstelbedrijf te gaan. 

5. Facturatie

De eigen bijdrage aan de reparatiekosten van de schade (het eigen risico) wordt net als uw maandfactuur digitaal gefactureerd. Dit is het eigen risico per schade (dus niet per jaar of over de hele looptijd). Dit zal maximaal het bedrag zijn dat u aan eigen risico heeft gekozen in uw contract.

Schade met tegenpartij

Volg het onderstaande stappenplan en wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk weer van uw Volkswagen kunt genieten.

1. Zorg voor uw veiligheid en die van medeweggebruikers. Denk aan hesjes en de gevarendriehoek.

2. Maak als het kan foto's zodat de situatie, plek en grootte van de schade duidelijk zijn.

3. Vul met de tegenpartij het blauwe Europees Schadeformulier (als papieren versie aan te vragen bij de BerijdersDesk en/of hier te downloaden) in en onderteken beide het formulier. Melden met een app is nog niet mogelijk tenzij de verzekeraar van de tegenpartij deze mogelijkheid wel aanbiedt.

4. Als u niet meer verder kan rijden bel dan de BerijdersDesk op (033) 454 95 55. De BerijdersDesk is bereikbaar tussen 08.00 en 17.30 uur. Buiten deze tijden wordt u doorgeschakeld naar de Alarmcentrale.

5. Vul later het Europees Schadeformulier verder aan en stuur het op.

6. Een medewerker van het Schadeteam neemt contact met u op.

Het Europees Schadeformulier invullen

Heeft u samen met de tegenpartij de voorzijde van het Europees Schadeformulier ingevuld? Dan kunt u in alle rust de achterkant zelf in- en aanvullen. Doe dat wel binnen 48 uur zodat u alles nog goed weet. Heel belangrijk is, dat u het ook ondertekent!

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier hier uploaden of per post opsturen. Als u het Europees Schadeformulier per post verstuurt of het upload op onze website hoeft u natuurlijk geen online Schadeformulier in te vullen.

U kunt het formulier sturen naar:

Volkswagen Financial Services
T.a.v. het Schadeteam
Antwoornummer 7132
3800 TC Amersfoort

Na de melding

Na ontvangst van de melding gaat het Schadeteam van Volkswagen Financial Services voor u aan de slag. Dit is wat u kunt verwachten:

1. Beoordeling melding

De schade wordt beoordeeld aan de hand van het formulier dat u heeft ingestuurd.

2. Contact

Binnen een aantal dagen ontvangt u een e-mail met verdere instructies voor de afhandeling van de schade. Is het een kleine schade of loopt uw contract binnenkort af? Dan kan het zijn dat wij het laten herstellen van de schade niet accorderen.

3. Beoordeling schade

In sommige schadegevallen laten we toch liever een schade-expert naar de schade(s) kijken. Als dit het geval is ontvangt u hier een e-mail over.

4. Herstel

We laten u weten waar u de schade aan uw auto het beste kunt laten herstellen. Dit kan uw Volkswagen-dealer zijn of een door ons geselecteerd herstelbedrijf.

5. Verhaalprocedure

De verzekeringsmaatschappijen gaan met elkaar in gesprek over de aansprakelijkheid en de schadekosten. Dit kan best een tijd duren.

6. Tussentijdse facturatie

De kosten van herstel worden in eerste instantie altijd door ons betaald. Er zijn vervolgens twee situaties mogelijk:

1. Niet verhaalbaar: Is de schade niet verhaalbaar, dan belasten we de eigen bijdrage aan het schadeherstel door. Dit is maximaal de hoogte van het eigen risico, zoals terug te vinden in uw contract. Facturatie gebeurt via een digitale factuur op de gebruikelijke wijze. 

2. (Mogelijk) wel verhaalbaar: Is de schade mogelijk wél verhaalbaar dan belasten we de eerste 3 maanden niets aan u door. Mocht na 3 maanden de tegenpartij de schuldvraag nog steeds betwisten, zullen we de eigen bijdrage toch aan u doorbelasten. Lukt het ons alsnog de schade te verhalen op de tegenpartij, dan krijgt u uiteraard de eerder doorbelaste eigen bijdrage aan de kosten terug. Facturatie en terug storting gebeurt via de gebruikelijke digitale route.

7. Eindafrekening

Wanneer de verzekeringsmaatschappijen er samen uit zijn ontvangt u de eindafrekening. Als we de schade op de tegenpartij kunnen verhalen wordt de eerder betaalde eigen bijdrage uiteraard terugbetaald.

Ruitschade

Is één van de ruiten van uw Volkswagen beschadigd? Het is voor uw eigen veiligheid belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten repareren, ook als u er verder geen last van heeft.

De eerste stappen bij ruitschade

Bel de BerijdersDesk op (033) 454 95 55. De BerijdersDesk is bereikbaar van 08.00 tot 17.30 uur. Buiten deze tijden wordt u doorgeschakeld naar de Alarmcentrale.

1. Kies optie 1 en daarna optie 3 in het keuzemenu.

2. Eén van onze medewerkers vertelt u precies wat u nu het beste kunt doen.

Facturatie

Als de voorruit in zijn geheel moet worden vervangen dan betaalt u mee tot €65,-. Herstel door middel van een harsinjectie is kosteloos. Belangrijk is wel dat alleen voorruiten in aanmerking komen voor herstel door middel van een harsinjectie. Dit herstel is afhankelijk van de beschadiging en is dus niet altijd mogelijk. Als Private Lease klant is uw eigen risico bij glasherstel wel standaard verlaagd tot €65,-.

Vervangend vervoer bij schade

Bij diefstal van, pech met of schade aan uw private leaseauto waardoor u niet meer verder kunt rijden, is er vervangend vervoer beschikbaar. Voor contracten afgesloten vanaf 1 februari 2016 is er altijd vervangend vervoer voor u beschikbaar. De kosten hiervan worden niet aan u doorbelast, maar betaald door ons. 

Het is wel belangrijk om te onthouden dat u enkel recht heeft op vervangend vervoer zolang uw private leaseauto niet beschikbaar is. 
Heeft u vóór 1 februari 2016 een contract getekend, dan kunt u in het contract vinden of u recht heeft op vervangend vervoer.

Einde contract

Bent u private lease-klant van Volkswagen? Lees hier dan alles over wat u kunt verwachten wanneer uw contract afloopt.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Volkswagen Private Lease? Bekijk hier alle antwoorden op de veelgestelde vragen.