Volkswagen publiceert nieuw duurzaamheidsverslag en stelt ambitieuze doelen

Met de publicatie van haar nieuwe Duurzaamheidsverslag onderstreept Volkswagen de ambitieuze milieudoelstellingen. Om die te realiseren, wordt de komende vijf jaar ruim tweederde van het investeringsbudget (62,4 miljard euro) ingezet voor efficiëntere voertuigen, nieuwe aandrijfconcepten en schonere productie. Volkswagen heeft als doel om ook in ecologisch opzicht een leidend autoconcern te zijn.

Een belangrijk onderdeel van de milieudoelstelling van Volkswagen is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Elke nieuwe modellengeneratie is tussen 10 en 15% zuiniger dan de vorige. In de periode van 2006 en 2015 wordt zo een vermindering van de CO2-uitstoot van 30% gerealiseerd. In 2015 zal de gemiddelde CO2-uitstoot van het complete gamma van het Volkswagen-concern minder dan 120 g/km bedragen. Nu al biedt het Volkswagen-concern 155 modellen met een gemiddelde CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km. Van 28 modellen ligt die onder de 100 g/km.

 

Modulair platform: ingebouwde efficiency

Het nieuwe technische MQB-platform (Modularer Quer Baukasten) speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van verbruik- en emissiecijfers. In dit flexibele platform is een groot aantal efficiencyverhogende technologieën geïntegreerd. Zo wordt de volgende generatie Volkswagen Golf geschikt voor heel veel alternatieve aandrijfvormen (aardgas, hybride, vol-elektrisch). Voor Volkswagen wordt 2013 het jaar van ‘E-mobiliteit’. Naast de e-up! komen diverse geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven modellen van verschillende concernmerken op de markt.

 

25% schonere productie

Volkswagen werkt ook aan zo duurzaam mogelijke productiemethoden. Het concern streeft er naar om de productie in 2018 25% milieuvriendelijker te maken. In 2020 moet de totale uitstoot van broeikasgassen met 40% zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, wordt circa 600 miljoen euro geïnvesteerd in het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterkracht).

 

De milieudoelen van Volkswagen in één oogopslag

Totale wereldwijde investeringen tot 2016: 62,4 miljard euro, plus 14 miljard euro in China. Ruim tweederde hiervan wordt direct of indirect gebruikt voor efficiëntere voertuigen, aandrijflijnen en technologieën en milieuvriendelijkere productiemethoden.
  •     In 2015 moet de gemiddelde CO2-uitstoot van het complete gamma met 30% zijn teruggebracht. In 2015 komt de gemiddelde CO2-uitstoot uit op minder dan 120 g/km.
  •     Elke nieuwe modelgeneratie is gemiddeld 10-15% zuiniger dan de voorgaande.
  •     Tot 2018 wordt de productie 25% milieuvriendelijker. Dat betekent: 25% minder energie- en       waterverbruik en ook 25% minder afval en emissies.
  •     In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen bij de productie met 40% zijn verminderd.
  •     Er wordt 600 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterkracht)

De ambitieuze milieudoelstellingen spelen een belangrijke rol in het zojuist verschenen Duurzaamheidverslag van het Volkswagen-concern.
Dit verslag is integraal terug te vinden via www.volkswagenag.com/nachhaltigkeit.