De Mijn Volkswagen app. 

Meest gestelde vragen. 

Aanmelden

 • Waarom heeft Volkswagen mijn e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig?

  Volkswagen kan pro actief contact met u opnemen indien uw Volkswagen een storing heeft of een onderhoudsbeurt nodig heeft. U profiteert hiermee van premium service. Om u te kunnen bereiken heeft Volkswagen uw gegevens nodig.

Gebruik

 • Waarom heeft Volkswagen Mobiliteitsservice toegang tot mijn gegevens?

  Indien u onverhoopt bent gestrand en u contact opneemt met de Volkswagen Mobiliteitsservice vragen zij uw toestemming om uw technische-en onderhoudsgegevens én actuele locatie te mogen inzien. Zij verkrijgen daarmee van u eenmalig toestemming om deze gegevens in te zien. Hierdoor kan de Volkswagen Mobiliteitsservice u beter van dienst zijn. Overigens controleert de Volkswagen Mobiliteitsservice of u zich ook daadwerkelijk bij het voertuig bevindt door middel van een controlevraag over de exacte kilometerstand.
 • Kan ik ook één rit verwijderen?

  De Mijn Volkswagen App biedt enkel de functie om alle ritten te verwijderen. Dit doen wij om de integriteit van de rittenadministratie te waarborgen indien u deze –op een later moment- wilt gebruiken voor uw belastingaangifte.
 • Kan de politie of Belastingdienst meekijken in mijn app?

  Nee! Volkswagen deelt de gegevens niet met derden. Enkel bij een geldig gerechtelijk bevel worden de gegevens gedeeld met officiële instanties.
 • Ik wil de app graag delen met andere mensen. Hoe doe ik dat?

  Voor uw veiligheid heeft iedere Volkswagen slechts één account. Indien u bijvoorbeeld gezinsleden wil laten meekijken in de app, dan dient u hiervoor uw inloggegevens te delen.
 • Wat doet Volkswagen met de Think Blue-score?

  Om een Think Blue-ranglijst in de Mijn Volkswagen App te presenteren worden alle scores anoniem gebruikt. Volkswagen gebruikt uw Think Blue-score niet voor overige doeleinden.
 • Wat doet Google met mijn gegevens?

  Volkswagen maakt gebruik van Google Analytics. Met deze tool wordt anoniem inzicht verkregen in het gebruik van de functies van de Mijn Volkswagen App. Het helpt Volkswagen om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en bestaande functies te verbeteren.
 • Wat gebeurt er met verzamelde geanonimiseerde data?

  Indien u toestemming geeft om deze te delen, worden deze anoniem en niet naar u herleidbaar gebruikt om de diensten en producten van Volkswagen Nederland te verbeteren.

Verkoop

 • Ik ga mijn auto verkopen. Hoe schakel ik de Mijn Volkswagen Module uit?

  In de Mijn Volkswagen App kunt u uw Volkswagen ontkoppelen. Op dat moment registreert de Mijn Volkswagen Module geen gegevens meer.

  Als u uw Volkswagen verkoopt, dient u de nieuwe bestuurder te attenderen op de aanwezigheid van de Mijn Volkswagen Module en uzelf te ontkoppelen.

  De nieuwe bestuurder kan de Volkswagen koppelen in de Mijn Volkswagen App met de QR code op de deurstijl en de actuele kilometerstand. Indien de nieuwe bestuurder zich op de auto aanmeldt zonder dat u zich had ontkoppeld zal dit alsnog automatisch gebeuren en wordt u daarvan via een e-mail op de hoogte gesteld.

 • Ik wil de voertuig- en onderhoudsgegevens niet delen met mijn voorkeursdealer. Hoe stel ik dit in?

  Dit is niet mogelijk. Wel kunt u bij uw voorkeursdealer aangeven géén prijs te stellen op de premium service die behoort bij de Mijn Volkswagen Module. Zij zullen dan geen contact met u opnemen in geval van storing of naderende onderhoudsbeurt.

  Overigens, wanneer u zich niet aanmeldt op het voertuig met de Mijn Volkswagen App registreert de Mijn Volkswagen Module geen gegevens en heeft uw voorkeursdealer dus geen toegang tot de gegevens. U kunt dan geen gebruik maken van de functionaliteiten in de app.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mezelf afmeld op een auto?

  Wanneer u zich afmeldt worden uw gegevens in uw account bewaard. Zodra u zich weer op een voertuig aanmeldt zullen de ritgegevens van dit voertuig in uw account zichtbaar worden. Ritgegevens worden maximaal 2 jaar na het begin van een kalenderjaar bewaard.

Overig

 • Wie heeft er toegang tot de gegevens van de Mijn Volkswagen Module

  De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld:

  • De naam, het telefoonnummer, het e-mailadres van de gebruiker en de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer;
  • Voertuig- en onderhoudsgegevens: kilometerstand, status dashboardlampjes, datum volgende onderhoudsbeurt en APK-datum;
  • Ritgegevens: start- en stoplocatie, duur, lengte, gemiddelde snelheid en Think Blue-score;
  • Locatiegegevens: actuele locatie van het voertuig;
  • Gedragsgegevens: de Think Blue-score van de gebruiker en de relatieve positie in de Think Blue-ranglijst.

  Wie/welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

  • De ritgegevens zijn voor de gebruiker van de App toegankelijk. De gebruiker heeft de mogelijkheid om alle ritgegevens direct (en permanent) te verwijderen;
  • De voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met de voorkeursdealer welke de gebruiker in de App kan instellen;
  • De locatie, voertuig- en onderhoudsgegevens worden gedeeld met Volkswagen Mobiliteitsservice als de gebruiker hiervan gebruik maakt. Volkswagen Mobiliteitsservice zal de gebruiker vóór het raadplegen van de genoemde gegevens telefonisch om toestemming vragen om de gegevens van de Mijn Volkswagen Module te gebruiken;
  • De Think Blue-score wordt opgenomen in de Think Blue-ranglijst, maar de daarbij behorende persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van de App;
  • Volkswagen of de door de gebruiker geselecteerde voorkeursdealer kan de verstrekte persoonsgegevens én voertuig- en onderhoudsgegevens gebruiken om contact met de gebruiker op te nemen. Indien de gebruiker dit niet wenst kan deze via de dealer gebruik maken van een opt-out zodat voor de dienstverlening van de Mijn Volkswagen Module geen contact meer wordt opgenomen;
  • Gekwalificeerde medewerkers van Volkswagen, haar dealers of haar leveranciers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens indien de gebruiker een storing of een vraag heeft over de App of de Mijn Volkswagen Module.

  Volkswagen zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde soorten persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

  • voor het verlenen van een dienst, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;
  • in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden;
  • in verband met een wettelijk voorschrift of een geldig bevel van een bevoegde autoriteit.
 • Waar worden de gegevens opgeslagen?

  De persoonsgegevens van de Mijn Volkswagen Module en Mijn Volkswagen App worden opgeslagen op een server van een leverancier van Volkswagen binnen de Europese Unie.
 • Wat is het wettelijk kader?

  Volkswagen Nederland handelt vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving. U als bestuurder bepaalt of er gegevens worden geregistreerd.

  Volgens de Nederlandse wetgeving dient Volkswagen Nederland zich te houden aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en de cookiebepaling vanuit de Telecomwet.

 • Worden mijn gegevens verkocht aan derden?

  Nee!
 • Ik wil de Mijn Volkswagen Module uitschakelen. Hoe doe ik dat?

  Indien u gebruik maakt van de Mijn Volkswagen App en u wil de Mijn Volkswagen Module uitschakelen, dan kunt u in het instellingenmenu uw Volkswagen ontkoppelen. De Mijn Volkswagen Module zal vervolgens geen gegevens registreren. U heeft daarmee de Mijn Volkswagen Module inactief gemaakt.

  Indien u géén gebruik maakt van de Mijn Volkswagen App en uw Volkswagen niet heeft gekoppeld, dan is de Mijn Volkswagen Module al uitgeschakeld.

 • Heeft mijn werkgever of leasemaatschappij inzage in de ritgegevens?

  Nee!
 • Waar kan ik het privacy statement nalezen?

  Dit kunt u doen op de volgende website: http://www.volkswagen.nl/mijnvolkswagen/app-ps-20

 • Ik heb een andere vraag over mijn gegevens. Waar kan ik deze stellen?

  U kunt voor overige vragen terecht bij de Volkswagen Klantenservice.